Prilog za FTV

Brčko distrikt jedina je lokalna zajednica u Bosni i Hercegovini koja nema komunalnu policiju. Ova tema godinama je aktuelna u brčanskoj javnosti, a konkretnije aktivnosti počele su se događati prije dvije godine, kada su srednjoškolci uputili inicijativu za donošenje zakona o komunalnoj policiji.

Prije dvije godine, u okviru projekta „Ja, građanin“ koji se realizuje u sklopu predmeta Demokratija i ljudska prava, jedno odjeljenje Ekonomske škole Brčko distrikta bavilo se pitanjem formiranja komunalne policije, što se pokazalo kao najbolji odabir u konkurenciji svih brčanskih srednjih škola. Predstavljali su Distrikt na prvoj CIVITAS-ovoj online prezentaciji učeničkih projekata.

Učenici su prepoznali problem: nemaran odnos građana, pojedinih javnih, privrednih subjekata prema okolini. Od 500 anketiranih, 84% se izjasnilo da smatraju da Brčko treba komunalnu policiju.

amela jašarević, profesorica demokratije

Anketirali smo i građane na glavnom brčanskom trgu.

(Da li ste za uvođenje komunalne policije?) Nisam.

Kad počnu kažnjavati, bih. Dok ne počnu, onda je sve to stvar navike. Daleko smo mi od Evrope. Tako da, treba uvesti.

Da li represija može pomoći, to je pitanje. Možda treba neka edukacija.

(Da li ste za uvođenje komunalne policije u Brčkom?). Nisam.

Učenici Ekonomske škole uputili su inicijativu Skupštini Distrikta za donošenje zakona o komunalnoj policiji. Nakon dvije godine, ovaj zakon našao se u formi prednacrta i trenutno je predmet analize nadležnih institucija.

Česti su primjeri određenih situacija gdje ne postoji nadležnost. Navodim primjer nepropisnog odlaganja otpada na raznoraznim lokacijama… Masa je takvih ili sličnih slučajeva i upravo je naša namjera bila da kroz formu zakona uputimo takav prijedlog.

siniša golić, zastupnik pdp u skupštini brčko distrikta

S obzirom na to da postoji više institucija i zakona kojima se uređuje komunalna oblast u ovoj lokalnoj zajednici, očita je potreba za usklađivanjem i unapređenjem propisa. Formiranje komunalne policije nije jedini prijedlog.

Mi smo razmišljali prije svega o nadležnosti komunalne inspekcije, odnosno mogućnosti da se uvedu komunalni redari… Oni bi bili support i ljudi koji bi na terenu mogli da primjećuju neke anomalije, vrste prekršaja zakona, da prave službene zabilješke.

adnan drapić, šef inspektorata

Ukoliko dođe do njenog formiranja, komunalna policija bi djelovala preventivno, a po potrebi bi izdavala i prekršajne naloge.

Nadamo se da su učenici doprinijeli tome i pomogli da Brčanska skupština danas pristupa rješavanju ovog aktuelnog problema i izradi zakona o komunalnoj policiji.

amela jašarević

Nakon što prođe proceduru analize i komentara na prednacrt, zakon o komunalnoj policiji trebao bi se naći pred skupštinskim zastupnicima, koji će donijeti konačnu odluku o tome da li Distriktu treba komunalna policija ili će ostati jedina lokalna zajednica u BiH bez ovog organa.

Nezavisni novinar sa 11 godina iskustva u lokalnim i državnim medijima različitih formata. Bavi se svim temama od javnog interesa s fokusom na kritičko i istraživačko novinarstvo. Osnivač portala Plural.ba (glavni urednik) te Fondacije za medije i aktivizam Plural, Brčko distrikt BiH (predsjednik Upravnog odbora).

Leave A Reply