Impressum

Glavni urednik:
Adis Mujdanović

Zamjenica glavnog urednika:
Suada Mujdanović

Urednik za kulturu:
Edin Osmanbašić

Izdavač:
Fondacija za medije i aktivizam “Plural”

Adresa:
Branislava Nušića 40, 76120 Brčko

E-mail adresa:
pluralbih@gmail.com

Broj telefona:
+38761206077