“Ova izmjena je samo jedna u nizu proceduralnih olakšica i skraćivanje kretanja pacijenata kojom se rasterećuje i ukupni javni zdravstveni sistem Distrikta, a priprema ih se još nekoliko čiju primjenu u praksi očekujemo uskoro.”

Iako sam ovaj tekst naslovio „Prosjački mentalitet“, nisam siguran da u tome leži objašnjenje ove pojave. Bojim se da je u pitanju samo neosjetljivost i gramzivost.