Izjave za medije (snimatelj i montažer: Samir Tukulj)

Predstavnici Udruženja građana “Demos” održali su press konferenciju na kojoj su predstavili novi projekat pod nazivom “Ne korupciji u zapošljavanju u javnom sektoru u Brčko distriktu BiH”. Cilj projekta je podstaknuti zakonodavnu i izvršnu vlast da usvoje antikoruptivne pravne akte, koji će spriječiti uticaj interesnih grupa na proces zapošljavanja.

Predsjednik Udruženja i koordinator projekta Božidar Jović ističe da su analizom Pravilnika o zapošljavanju naišli na određene manjkavosti koje upućuju na korupciju, a tiču se objektivnog pristupa zapošljavanju. Naglašava da ni u jednom pravilniku ne postoje sto posto objektivni indikatori procjene određenog kandidata, te da u najvećoj mjeri ta procjena zavisi od članova komisije koji daju određene bodove koji su odlučujući u samom procesu zapošljavanja.

Mi želimo da oduzmemo mogućnost članovima komisije da subjektivno biraju kandidate. Ideja nam je da članovi komisije budu tu više formalno, a da objektivni kriterijum bude prosjek na fakultetu. Ne može se desiti da student generacije bude na Zavodu za zapošljavanje, samo zato što nije prošao na konkursu.

božidar jović

Diplome sa neakreditovanih fakulteta

Ovo udruženje već dvije godine ukazuje na problem zapošljavanja ljudi sa neakreditovanih fakulteta. Napominju, da bi odgovorna izvršna vlast trebala inicirati izmjene i dopune pojedinih zakona koji bi se usaglasili sa okvirnim Zakonom o visokom obrazovanju član 54., a koji striktno zabranjuje mogućnost obavljanja funkcije u izvršnoj vlasti ili zaposlenja u javnom sektoru, bez akreditovanog fakulteta.

Poražavajuća i zabrinjavajuća činjenica je da u Brčko distriktu BiH unazad deset godina a i dan danas, vi nemate uslov da imate završen akreditovan fakultet da bi dobili posao. To je kriminal.

božidar jović

Prijavite korupciju

Udruženje apeluje na sve građane da budu slobodni i prijave korupciju u zapošljavanju, jer kako kažu:

Mi im tu svakako stojimo na raspolaganju da nam se obrate, kako bi na neki način artikulisali i svoj stav i kroz Udruženje građana “Demos”. Na neki način da budu podrška svim našim aktivnostima, i mislim da je to jedan od garanta uspješnosti ove a isto tako i nekih budućih priča.

damjan dundžić, asistent koordinatora projekta

Projekat “Ne korupciji u zapošljavanju u javnom sektoru u Brčko distriku BiH” finansiran je od strane USAID-a, a podržan od strane CCI koji implementiraju program pod nazivom “Asistencija građanima u borbi protiv korupcije”.

Share.

Suada Mujdanović je novinarka-dopisnica FTV iz Brčkog (2024-) i urednica portala Plural.ba (2022-). Bivša urednica BDC televizije (2020-2023), gdje je počela novinarsku karijeru 2019. godine.

Leave A Reply