„Za svaku kalendarsku godinu radnik ima pravo na plaćeni godišnji odmor u trajanju od najmanje (dvadeset) 20 radnih dana.“ (član 61, stav 1, Zakon o radu Brčko DBiH)

Kada vi ili kolega odete na godišnji odmor, da li vaš gazda uzme da radi vaš posao? Ili taj posao bude raspoređen na preostale radnike?

Pitao sam vještačku inteligenciju da li postoji ekonomska opravdanost uskraćivanja zakonom zagarantovanog godišnjeg odmora u pogledu njegovog trajanja. Poslije kraće rasprave, zaključili smo da uskraćivanje godišnjeg odmora smanjuje motivisanost i angažman radnika što posljedično dovodi do smanjenja produktivnosti. Takođe, radnik kom se uskraćuje odmor sklon je greškama u radu, ima povećan nivo stresa, pa je stoga podložniji razboljevanju. U konačnici, takav radnik može značajno da naškodi poslovanju preduzeća.

„Radnik ne može da se odrekne prava na godišnji odmor, niti mu se to pravo može uskratiti ili izvršiti isplata naknade umjesto korištenja godišnjeg odmora.“ (član 61, stav 5, Zakon o radu Brčko DBiH)

Kao i mnogi propisi u Brčkom, i Zakon o radu u mnogim svojim dijelovima je samo mrtvo slovo na papiru. Ne znam na koji način inspektori rada kontrolišu primjenu Zakona u radu u dijelu koji se tiče godišnjih odmora, ali mislim da bi ta kontrola bila uveliko olakšana ako bi poslodavci slali raspored godišnjih odmora inspekciji, koja bi potom provjeravala da li su zaposleni zaista i odsutni u naznačenom periodu. Možda postoji i neki drugi, bolji način, ali tek kada inspektori budu razvili odgovornost prema poslu koji obavljaju i prema nama, kao svojim poslodavcima, tek tada će se moći očekivati pomaci nabolje u zaštiti radničkih prava.

„Novčanom kaznom od 1.000,00 KM do 3.000,00 KM, kazniće se za prekršaj poslodavac – pravno lice ako: … radniku ne osigura godišnji odmor u skladu s članom 61 ovog zakona.“ (član 61, stav 5, tačka ww, Zakon o radu Brčko DBiH)

Ne vjerujem da ijedan gazda mijenja svog radnika kada je radnik odsutan zbog godišnjeg odmora. Odsutnog radnika mijenjaju njegove kolege – poslovni proces ne pati. Iz kog onda razloga neki poslodavci ne dozvoljavaju da njihovi zaposlenici koriste više od deset dana godišnjeg odmora? Teško, vjerovatno i nemoguće je pronaći racionalno objašnjenje. Međutim, zašto ga i tražiti – dovoljno je samo sprovoditi postojeće zakone. To, valjda, nije toliko teško. Ili jeste?

Share.

Bojan Bošković, diplomirani ekonomista, u periodu 2014-2022 radio je u Direkciji za finansije Brčko DBiH. Poslije toga honararno angažovan u udruženjima civilnog sektora. Od 2024. godine piše kolumne za portal Plural.ba. Autor je dvije knjige beletristike.

Leave A Reply