Prilog za FTV

Bivši dogradonačelnik i dopredsjednik Skupštine Brčko distrikta Ivan Krndelj na Opštim izborima u BiH 2014. godine odlučio je da neće glasati, jer je kao uslov traženo da se opredijeli za entitetsko državljanstvo. Planirao je uputiti apelaciju Evropskom sudu za ljudska prava u Strasbourgu, ali bio je samo pojedinac u cijeloj toj borbi, bez podrške bilo koga u državi, tako da je odustao.

Jer je međunarodna zajednica direktno učestvovala u donošenju tih nakaradnih rješenja. Tvrdim da ta rješenja nisu sukladna Konačnoj arbitražnoj odluci, da je građanima Brčko distrikta omogućeno da imaju državljanstvo BiH, države u kojoj žive, a mogu da imaju ako žele entitetsko državljanstvo. Znači apsolutno nije bitno što se tiče Konačne arbitražne odluke.

ivan krndelj, bivši dogradonačelnik

Građanima Brčko distrikta koje smo anketirali entitetsko državljanstvo uglavnom ne predstavlja neku otežavajuću okolnost, bez obzira što su jedini u BiH primorani da imaju taj dokument – i još da ga plaćaju.

(Imate li entitetsko državljanstvo?) Imam. (Znači imate pravo glasa na Izborima?) Da. (Da li Vam je bila otežavajuća okolnost što se od Vas traži da imate entitetsko državljanstvo, pošto se jedino u Brčko distriktu traži?) Nije, nema problema. Ja nisam imao. Da li je neko drugi? Ne znam.

Nemam.

Ja sam ponosan što imam federalno državljanstvo, da ti iskreno kažem. Apsolutno mi to nije nikakva otežavajuća okolnost. Nije bila niti će biti. Treba ovdje ukinuti sva ta državljanstva, da samo jedno imamo, a to je državljanstvo BiH. To je moje mišljenje.

Oko 14.000 Brčaka i dalje ne posjeduje entitetsko državljanstvo, te kao punoljetni državljani BiH ne mogu ostvariti jedno od svojih osnovnih ljudskih prava, a to je pravo glasa na izborima.

U posljednje vrijeme svjedoci smo zloupotrebe javnih resursa od strane oba entiteta, gdje su davali jednokratnu novčanu pomoć, pogotovo ugroženim kategorijama u BiH, Brčko distriktu. Samim time, građani i građanke su se morali opredijeliti za jedno od entitetskih državljanstava u Brčko distriktu, a oni koji nisu bili dio toga su diskriminisani.

harun šabanović, koalicija pod lupom

Brčko distrikt je vlasništvo BiH. Vlasništvo entiteta je samo u smislu prava i obaveza, jer neka prava koja nisu prenijeli na institucije Brčko distrikta ostala su u nadležnosti RS i FBiH. A sve što je preneseno je isključiva nadležnost vlasti Brčko distrikta i BiH.

ivan krndelj

Stanovnici Brčko distrikta obavezani su zakonom da se prilikom izdavanja lične karte odluče koje entitetsko državljanstvo, pored državljanstva BiH, prihvataju. Na osnovu toga, oni na opštim izborima imaju pravo da biraju svoje predstavnike u tom entitetu, a odatle i na državnom nivou. Kada istekne lična karta preostalim građanima koji nemaju entitetsko državljanstvo, i oni će morati posjedovati ovaj dokument, čime će biti zacementirana podjela stanovništva Distrikta između bh. entiteta.

Share.

Adis Mujdanović je novinar-glavni urednik portala Plural.ba (2022-), predsjednik Fondacije za medije i aktivizam "Plural" Brčko distrikt BiH, te saradnik istraživačkog portala InfoRadar.ba (2023-). Bivši dopisnik FTV (2021-2023) i glavni urednik portala Otisak.ba (2016-2021). Novinarsku karijeru počeo na BDC televiziji 2013. godine.

Leave A Reply