U Brčko distriktu korupcija u zapošljavanju postaje sveprisutna tema, ali se nadležne institucije teško nose s tim izazovom. Iz nevladinog sektora i opozicije naglašavaju da je ključno da pravosudne institucije aktivnije rade na suzbijanju ove društvene pojave.

Loptica odgovornosti se prebacuje sa jednih na druge, a ispaštaju građani ove lokalne zajednice.

Mislim da i Tužilaštvo i druge institucije trebaju da po službenoj dužnosti  rade u borbi protiv korupcije. Mislim da će samo takav pristup i Tužilaštva i Osnovnog suda da da konkretnije rezultate u borbi protiv korupcije.

Damjan Dundžić, AKTIVISTA UG DEMOS BRČKO

Ni opozicija nije zadovoljna učinkom pravosudnih institucija. Rad Osnovnog suda je vidljiv, određeni pomaci postoje, ali nedovoljno u oblasti koruptivnih djela.

Pokazatelji recimo da predmeti vezani za korupciju ne postoje ili da možda ima jedan ili dva, to dovoljno govori da nisu dovoljno aktivni i da se više bave nekakvim stvarima koje su vezane možda za saobraćaj, imovinsko pravne odnose i nešto što je možda po percepciji građana onako sa strane na marginama.

Boro Ristić, ZASTUPNIK SP U SKUPŠTINI BRČKO DISTRIKTA BiH 

Većina zastupnika iz vladajuće većine koje smo kontaktirali odbili su komentarisati rad Osnovnog suda.

I u Sudu i Tužilaštvu se zapošljava isto kao u politici, tako da mislim da isto rade i da zbog toga ne mogu riješiti. Sud je neki dan imao svoj izvješaj godišnji gdje su se pohvalili nekim brojkama, međutim suština je daleko gora. Naše sudije jednostavno imaju sa advokatima, sa optuženima redovne kontakte i tu prave razne kombinacije. I preko Osnovnog suda i preko Apelacionog suda gdje se sve to uigrava kako bi se cijena povećala.

Abdulah Iljazović, ZASTUPNIK SBiH U SKUPŠTINI BRČKO DISTRIKTA BiH 

Ranije su iz Tužilaštva izjavili da nemaju rješenja za korupciju u zapošljavanju.

Zapošljavanje u Brčko distriktu je potpuno dakle u sferi korupcije. Oni ciljevi koji su propisani zakonom se ne ostvaruju kroz proceduru zapošljavanja, i mi imamo klasično stranačko zapošljavanje, pa može se reći skoro u stopostotnom, dakle procentu svih zapošljavanja.

Zekerija Mujkanović, GLAVNI TUŽILAC U TUŽILAŠTVU BRČKO DISTRIKTA BiH (09.02.2024)

Iz Osnovnog suda ističu da su u 2023. godini imali 227 podignutih optužnica, od kojih 102 sa predloženim kaznenim nalogom i 125 klasičnih optužnica. Priznaju da bi presuda za korupciju trebalo biti mnogo više.

Mi nemamo ni jednu presudu u Brčkom. Mi smo imali jedno suđenje predmet Goričkić i drugi, oslobađajuća je presuda bila, potvrđena od strane Apelacionog suda.

Nebojša Savić, PREDSJEDNIK KRIVIČNO PREKRŠAJNOG ODJELJENJA SUDA 

Koliko je optužnica toliko se vodi procesa i toliko će biti odluka. Znači mi ne možemo sad iznjedriti da Sud radi ne znam nešto, ako nema optužnica.

Dragan Tomaš, PREDSJEDNIK OSNOVNOG SUDA BRČKO DISTRIKTA BiH (09.02.2024)

Borba protiv korupcije u zapošljavanju ostaje ključni izazov za Brčko distrikt. Aktivno učestvovanje svih nadležnih institucija, kao i poboljšanje učinka pravosudnog sistema, ključni su koraci prema rješavanju ovog problema i osiguranju transparentnosti i pravde u ovoj lokalnoj zajednici.

Share.

Suada Mujdanović je novinarka-dopisnica Federalne televizije (2024-), zamjenica glavnog urednika portala Plural.ba, te potpredsjednica Fondacije za medije i aktivizam "Plural" Brčko distrikt BiH. Bivša urednica BDC televizije (2020-2023), gdje je počela novinarsku karijeru 2019. godine.

Leave A Reply