Grupa brčanskih ribolovaca u obraćanju za Plural upozorava na svjesno kršenje Zakona o slatkovodnom ribarstvu Brčko distrikta BiH, te da institucije u ovoj lokalnoj zajednici ne reaguju.

  • Smiju li se po Zakonu o slatkovodnom ribarstvu ribolovačke dozvole izdavati na vodi iz pokretne kancelarije?
  • Smiju li se po Zakonu o slatkovodnom ribarstvu izdavati dozvole licima koja nemaju položen ribolovački ispit?
  • Smiju li se dozvole po Zakonu naplaćivati u gotovini i gdje se gotovina čuva ako Savez nema kancelarija?

Ovo su samo neka pitanja na koja nadležni treba da odgovore. Ribolovci naglašavaju da javnost ne smije ostati ravnodušna, jer je u pitanju javno dobro Brčko distrikta BiH.

Da li trebaju ribolovci da podnesu krivičnu prijavu protiv Ribolovnog saveza Brčko distrikta BiH ili će ipak inspektori da odrade svoj posao za koji su plaćeni?

grupa ribolovaca

Na kraju svog obraćanja zaključuju da se ovakvim djelovanjem svjesno uništava mladost budućim generacijama, te da ih se tako navodi da svoje vrijeme provode na mobilnim telefonima, a ne u prirodi.

Fondacija za medije i aktivizam "Plural" Brčko distrikt BiH.

Leave A Reply