Skupština Brčko distrikta usvojila je izmjene i dopune Zakona o praznicima koje se odnose na uvođenje prekršajnih sankcija za pravna lica i preduzetnike koji se ne budu pridržavali propisanih odredbi, odnosno one koji budu radili u praznične dane.

Zvanični praznici Distrikta su prvi i drugi januar – Nova godina, osmi mart – Dan Distrikta te prvi i drugi maj – Praznik rada, a obzirom da se ne radi o velikom broju neradnih dana, nema razloga da ovaj Zakon u potpunosti ne bude poštovan, smatraju njegovi donosioci.

To ranije nije bio slučaj. Dakle inspekcije nisu mogle da djeluju na terenu kada uoče da i u dane praznika određeni poslovni subjekti rade, jer Zakon nije imao prekršajnih sankcija. Ovim izmjenama i dopunama uvedene su te prekršajne sankcije i postoji mogućnost kažnjavanja i pravnog lica i odgovornog lica u pravnom licu koje ne poštuje zakonske odredbe.

SINIŠA MILIĆ, PREDSJEDNIK SKUPŠTINE BRČKO DISTRIKTA BiH (snsd)

Poseban pravilnik

Također, izmjena Zakona se odnosi i na davanje ovlaštenja gradonačelniku i predsjedniku Pravosudne komisije da donesu poseban pravilnik u kome će utvrditi one djelatnosti i pravna lica koja mogu raditi i u dane praznika.

Nelogično je da npr. na Dan Distrikta ne rade cvjećare i ugostiteljski objekti, jer ipak je to Osmi mart. Vjerujem da će gradonačelnik kroz taj pravilnik naći mogućnost da rad bude dozvoljen onim privrednim subjektima za koje postoji potreba da rade u dane praznika.

Izmjene i dopune Zakona o praznicima kandidovane su na inicijativu Inspektorata Brčko distrikta s ciljem uvođenja prekršajnih sankcija. Kontaktirali smo ovu instituciju, ali nismo uspjeli dobiti informacije o visini sankcija za one koji ne budu poštovali ovaj Zakon, iako je on već stupio na snagu.

Share.

Suada Mujdanović je novinarka-dopisnica Federalne televizije (2024-), zamjenica glavnog urednika portala Plural.ba, te potpredsjednica Fondacije za medije i aktivizam "Plural" Brčko distrikt BiH. Bivša urednica BDC televizije (2020-2023), gdje je počela novinarsku karijeru 2019. godine.

Leave A Reply