Gradonačelnik Brčko distrikta BiH Zijad Nišić i ambasador SAD-a u BiH Michael J. Murphy potpisali su danas Izjavu o saradnji Vlade SAD-a sa Brčko distriktom BiH, kao i Ugovor o partnerstvu na implementaciji USAID-ovog projekta „Diaspora Invest“.

Kako je saopšteno iz brčanske Vlade, potpisani dokumenti predstavljaju još jedan korak ka angažmanu dijaspore u lokalni razvoj.

Pokrenut u oktobru 2022. godine, USAID-ov petogodišnji projekt „Diaspora Invest“, vrijedan 15,7 miliona dolara, podstiče saradnju između lokalnih zajednica i dijaspore BiH i katalizira ulaganja iz dijaspore i prenos znanja kao podršku ekonomskom i društvenom razvoju BiH.

Aktivniji angažman pojedinaca iz dijaspore i poslovne zajednice ključan je za razvoj naše lokalne zajednice. Očekuje se da će takav angažman dodatno podsticati doprinose dijaspore i stvoriti pozitivne učinke prelijevanja na lokalna mala i srednja preduzeća kao i na cijelu našu lokalnu zajednicu, navedeno je u saopštenju.

USAID-ov projekat „Diaspora Invest“ ranije je raspisao poziv prema jedinicama lokalne samouprave u Bosni i Hercegovini za uspostavu partnerstava.

U okviru prve faze realizacije USAID-ovog projekta „Diaspora Invest“ imali smo priliku raditi sa jedinicama lokalne samouprave širom zemlje kako bismo pomogli i podržali direktne investicije dijaspore. Pozitivni rezultati ovakve saradnje stvorili su temelj za značajnija partnerstva sa opštinama i gradovima. Zbog toga smo raspisali javni poziv koji traži od naših potencijalnih lokalnih partnera da predstave svoju viziju saradnje za značajniji direktni doprinos USAID-a u zajednicama koje prepoznaju iseljeništvo kao važan resurs.

Podrška će osigurati sistemsko jačanje kapaciteta jedinica lokalne samouprave, razvoj mreže praktičara u radu sa dijasporom, mapiranje dijaspore, pripremu direktorija potencijalnih investicijskih projekata i kapaciteta lokalne poduzetničke zajednice kao i uvezivanje sa poslovnom dijasporom kroz poslovne susrete, te kreiranje komunikacijskog plana za saradnju s dijasporom. Pored usmjerenja na ekonomski razvoj, razmatrat će se i inicijative od društvenog značaja u kojima dijaspora želi dati svoj doprinos – posebno za one usmjerene prema ženama i mladim u zajednici.

Paralelno sa jačanjem kapaciteta koje direktno utiču na privlačenje kapitala iseljeništva, jedan od ciljeva projekta „Diaspora Invest“ je i uspostava lokalnog investicijskog fonda koji ima za cilj da direktno podrži nove investicije koje uključuju dijasporu, te na taj način pruži direktnu podršku partnerskim jedinicama lokalne samouprave. Fond će biti sufinansiran od strane partnerskih gradova/općina/opština i USAID-a.

Na ovaj način ćemo ohrabriti lokalne vlasti da kroz svoje budžete planiraju sredstva za sufinansiranje dijasporskih investicija čime direktno jačaju lokalnu privredu. Dijaspora je suštinski uvijek lokalna i iseljeništvo najčešće ulaže svoje znanje i novac u zajednice iz kojih su potekli. Vođeni time smo se upravo i okrenuli ovom pristupu.

Više informacija možete pronaći na zvaničnoj web-stranici.

Share.

Portal Plural.ba zvanično je krenuo sa radom, simbolično 08.03.2022. godine, na Međunarodni dan žena i 22. godišnjicu od uspostavljanja Brčko distrikta Bosne i Hercegovine. Osnovao ga je brčanski novinar Adis Mujdanović, koji je u januaru 2024. godine formirao i Fondaciju za medije i aktivizam “Plural”.

Leave A Reply