Prilog za BDC TV

Na 39. redovnom zasjedanju Skupština Brčko distrikta BiH usvojila je Zakon o socijalnom stanovanju i Zakon o izmjenama Zakona o zdravstvenoj zaštiti u ovoj lokalnoj zajednici.

Veliku podršku zastupnika dobila je i Strategija za mlade za period od 2022. – 2026. godine, koja sadrži mjere i aktivnosti koje će doprinijeti stvaranju boljih uslova za život mladih ljudi.

Planirano je formiranje posebnog plana zapošljavanja i samozapošljavanja za mlade.


Mi kao Odjeljenje smo sugerisali mladima da na neki način i oni pokažu jednu vrstu inovativnosti sa svoje strane, jer mi trenutno imamo dva programa samozapošljavanja, u privredi i poljoprivredi. Najvjerovatnije da će od narednog perioda dio tih sredstava ili dodatna sredstva biti predviđena za samozapošljavanje isključivo mladih koji se budu prijavljivali na takve programe.

NEDIM HAMZABEGOVIĆ, ŠEF ODJELJENJA ZA STRUČNE I ADMINISTRATIVNE POSLOVE (sbih)j

Skupština je takođe razmatrala i Informaciju u vezi s realizacijom projekta izgradnje glavnog transportnog cjevovoda od Plazulja do Potočara.

Najveću polemiku zastupnika izazvala je informacija o pokretanju procedure dodatnog kreditnog zaduženja u iznosu od 6,5 miliona eura, kako bi ovaj projekat do kraja bio isfinansiran.

Ono što je nesporno jeste da je projekat izuzetno značajan i da ga treba realizovati. Da li je 6,5 miliona ona cijena koju dodatno treba platiti, da li postoji možda i elemenata odgovornosti zašto se ranije nije išlo u realizaciju ovog projekta? To su druga pitanja sa kojima će se poslanici i javnost sigurno i dalje baviti.

SINIŠA MILIĆ, PREDSJEDNIK SKUPŠTINE BRČKO DISTRIKTA BIH (snsd)

Suada Mujdanović je zamjenica glavnog urednika portala Plural.ba, bavi se svim temama od javnog interesa s fokusom na istraživačko novinarstvo (dopisnica Javnog servisa BiH - FTV). Novinarsku karijeru počela na BDC televiziji 2019, a od 2020. do kraja 2023. godine obnašala funkciju urednice BDC video portala.

Leave A Reply