Udruženje građana “Demos” Brčko počelo je sa analiziranjem Registra zaposlenih lica u ovoj lokalnoj zajednici, javno dostupnog na https://eprim.bdcentral.net/sr/srrzl/ te liste akreditovanih visokoškolskih ustanova u BiH, javno dostupne na http://hea.gov.ba/akreditacija_vsu/Default.aspx .

Namjera im je da analizom utvrde stvaran broj angažovanih u javnom sektoru Brčko distrikta BiH, sa diplomama stečenim na ustanovama koje u trenutku izdavanja diploma nisu bile akreditovane.

Naime, Okvirni zakon o visokom obrazovanju u BiH (Službeni glasnik BiH 59/07) http://hea.gov.ba/Dokumenti/Zakoni-propisi/?id=105 , kojim je osnovana Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta, između ostalog, članom 54 propisuje:

Nadležni državni organi, te drugi organi i organizacije u BiH će, u svrhu zaposlenja ili javne funkcije, priznavati samo one akademske stepene i diplome koje izdaju akreditovane visokoškolske ustanove.

Uvidom u Registar zaposlenih, u Odjeljenju za obrazovanje, od nešto preko 1200 zaposlenika (po evidenciji iz Registra), 80 zaposlenih je angažovano sa diplomama koje su izdale visokoškolske ustanove u BiH koje u trenutku izdavanja tih diploma nisu bile upisane u registar pri Agenciji – nisu bile akreditovane, tvrde iz Demosa.

Navode da je sve vrlo lako provjerljivo, upoređujući datum sticanja diplome, vidljiv u rubrici Registra, te liste akreditovanih visokoškolskih ustanova. Za svaku akreditovanu ustanovu imate mogućnost provjere posljednjeg, kao i prethodnih rješenja o akreditaciji, jer se akreditacije, nakon isteka, moraju obnavljati.

Ostavljamo mogućnost da smo načinili grešku, te propustili evidentirati nekoga, tako da možemo reći da je broj lica koja su u Odjeljenju za obrazovanje zaposlena sa diplomama visokoškolskih ustanova koje su u trenutku izdavanja diploma bile neakreditovane, minimalno 80.

Najavljuju da će u narednim danima izlaziti sa sličnim podacima za ostale ustanove i institucije, te insistirati na primjeni donesenih zakonskih rješenja, kako u ovoj tako i u ostalim oblastima…

Jer, čemu donošenje zakona ako ih nećemo poštovati? Obrazovanje je jedan od temelja svakog društva, čijim urušavanjem sve ostalo gubi smisao, a ovakav način hiperprodukcije “stručnjaka” te angažovanja istih, mimo zakona, dovodi upravo do toga… Možda je to nekome i cilj?

ug demos brčko
Share.

Portal Plural.ba zvanično je krenuo sa radom, simbolično 08.03.2022. godine, na Međunarodni dan žena i 22. godišnjicu od uspostavljanja Brčko distrikta Bosne i Hercegovine. Osnovao ga je brčanski novinar Adis Mujdanović, koji je u januaru 2024. godine formirao i Fondaciju za medije i aktivizam “Plural”.

Leave A Reply