Internet nasilje kao rastući oblik nasilja predstavlja značajan problem za omladinu u brojnim društvima. Terenski ured Brčko Misije OSCE-a u BiH u saradnji sa partnerima, Odjeljenjem za obrazovanje i Policijom Brčko distrikta, kreirao je projekat pod nazivom „Ne internet nasilju!“.

Cilj projekta je smanjenje internet nasilja u školama i bolja bezbjednost učenika kroz uspostavu odgovarajućih mehanizama reakcije na internet nasilje.

Studije iz 2020. godine pokazuju da je u prosjeku 3,6 % mladih u Brčko distriktu u jednom trenutku bilo žrtva internet nasilja. Kao i sa drugim oblicima nasilja, a imajući u vidu osjetljivu prirodu nasilja na internetu, tj. broj neprijavljenih slučajeva, ova mračna cifra mogla bi biti znatno veća.

Sabrina Schirmer, ŠEFICA TERENSKE KANCELARIJE BRČKO DISTRIKTA MISIJE OSCE-A U BIH

Određene naznake nasilja putem interneta postoje, a akteri te priče su većinom, nažalost, učenici koji svakodnevno dolaze na nastavu.

Veliki dio stvari se odvija i van nastave, ali postoje indicije i konkretni slučajevi u kojima se to zaista dešavalo.

Mario Babić, DIREKTOR II OSNOVNE ŠKOLE brčko


Policija Brčko distrikta daje svoj maksimum kada je u pitanju prevencija i edukacija školske djece o nasilju na internetu.

Mi u kontinuitetu zaprimamo prijave o internet nasilju, a ovi nemili događaji koji su bili u Republici Srbiji su bili okidač. Sa svoje strane u kapacitetima koje imamo preduzimamo sve mjere na utvrđivanju činjenica i preduzimanju mjera iz naše nadležnosti.

Senad Jašarević, ZAMJENIK ŠEFA POLICIJE BRČKO DISTRIKTA BIH
Share.

Suada Mujdanović je novinarka-dopisnica FTV iz Brčkog (2024-) i urednica portala Plural.ba (2022-). Bivša urednica BDC televizije (2020-2023), gdje je počela novinarsku karijeru 2019. godine.

Leave A Reply