Poslovni portal Akta.ba je od Direkcije za finansije Brčko distrikta BiH ponovo obezbijedio finansijske pokazatelje za kompanije iz Brčko distrikta.

Finansijske izvještaje za 2022. godinu su predale 1.403 kompanije, što je manje za 49 kompanija u odnosu na 2021. godinu kada je taj broj iznosio 1.452.

Ukupan prihod ovih kompanija iznosio je 3.276.499.933 KM i veći je za razliku od 2021. godine kada je iznosio 2.497.129.265 KM.

TOP 20 kompanija je ostvarilo prihod u iznosu od 1.966.720.518 KM.

Na prvom mjestu i u 2022. se našla kompanija ALFA GLOBAL d.o.o. sa prihodom od 615.905.950 KM koji je veći u odnosu na 2021. kada je iznosio 393.669.077 KM.

Drugo i treće mjesto su ovaj put zamijenile kompanije BIMAL d.d. i BELAMIONIX d.o.o.

BIMAL se ovaj put našao na drugom mjestu sa prihodom od 258.944.470 KM, dok je BELAMIONIX na trećem mjestu sa 244.445.038 KM. I u jednoj i drugoj kompaniji je također zabilježeno povećanje prihoda u odnosu na 2021. godinu.

U nastavku pogledajte pregled poslovanja TOP 20 kompanija Brčko distrikta po ostvarenom prihodu.

Share.

Portal Plural.ba zvanično je krenuo sa radom, simbolično 08.03.2022. godine, na Međunarodni dan žena i 22. godišnjicu od uspostavljanja Brčko distrikta Bosne i Hercegovine. Osnovao ga je brčanski novinar Adis Mujdanović, koji je u januaru 2024. godine formirao i Fondaciju za medije i aktivizam “Plural”.

Leave A Reply