Browsing: Sloboda govora

Došavši u doba kada se ne mogu tek tako zatvoriti vrata govora, čovjek je dobio prostor i mogućnost da se u potpunosti slobodno i javno izjašnjava povodom svega, bilo da je komentar na neku pojavu, konstatacija koja mu je naumpala dok je razgovarao sa komšijom preko ograde ili sa kolegama na piću, tj. slaganje ili neslaganje sa nekim „dešavanjem“ u društvu.