Tužilaštvo Bosne i Hercegovine zatražilo je ukidanje presude kojom je nekadašnji predsjednik Ratnog predsjedništva u Brčkom Đorđe Ristanić oslobođen optužbi, dok je Odbrana zatražila da se žalba odbaci kao nedopuštena, javlja BIRN BiH.

Tužilaštvo je od Apelacionog vijeća zatražilo da preinači prvostepenu presudu i osudi Ristanića, ili obnovi suđenje po optužnici koja ga tereti da je od aprila do decembra 1992. godine učestvovao u udruženom zločinačkom poduhvatu koji je za cilj imao progon Bošnjaka i Hrvata u Brčkom – ubistvima, zatvaranjem, mučenjima, prisilnim nestancima i drugim djelima.

Tužilac Seid Marušić kazao je da Prvostepeno vijeće nije obrazložilo kako je došlo do zaključaka da Tužilaštvo nije dokazalo krivicu optuženog i da se njegove radnje ne mogu dovesti u vezu sa zločinima počinjenim u Brčkom.

Da je Ristanić Đorđe znao za širok i sistematski napad je činjenica da je izvršio sve pripreme.

On je dodao da iz dokaza proizilazi da je optuženi bio svjestan svih zločina, da je organizovao sahranjivanje u masovne grobnice, pojavljivao se na ključnim mjestima i potpisivao propusnice.

Očigledno je da je znao za postupke vojske i policije prema civilima… Ristanić je zauzimao najveći položaj u hijerarhiji vlasti.

seid marušić

On je dodao da je trebalo postaviti pitanje šta je optuženi činio da se distancira od zajedničkog plana. Kazao je da se učesnici udruženog zločinačkog poduhvata ne moraju ni sastati, već je dovoljno da dijele istu namjeru.

Tužilac je naveo da presuda nije dala valjana obrazloženja dokaza pojedinačno i veze jednih s drugima, te da je zbog svega nerazumljiva, i da je pogrešno utvrđeno činjenično stanje.

Odbrana smatra da žalbu Tužilaštva treba odbaciti kao nedopuštenu, jer ne sadrži ni minimum standarda da bude razmatrana.

Nije jasno u kojem dijelu Apelaciono vijeće može ispitati kako je Prvostepeno vijeće napravilo propust.

Lejla Čović, braniteljica

Alternativni prijedlog Odbrane, kako je dodala, je da se žalba odbije kao neosnovana. Kazala je da žalba ima narativni karakter bez konkretnih navoda, u čemu se sastoje propusti Prvostepenog vijeća. Ona je navela da je Vijeće obrazložilo kako je došlo do zaključaka, analizirajući dokaze na koje se poziva Tužilaštvo.

I današnje izlaganje tužioca je više kao završne riječi umjesto da konkretno objasni u čemu se sastoje propusti.

Prema njenim riječima, osnovni razlog zbog kojeg nije mogla biti utvrđena odgovornost optuženog je što se optužnica zasnivala samo na njegovoj funkciji.

Čović i braniteljica Senka Nožica napomenule su da Odbrana nije sporila zločine koji su počinjeni u Brčkom, nego samo ulogu optuženog.

Nožica je kazala da nije tačno da je više svjedoka dovodilo Ristanića u vezu sa zločinima, nego samo jedan, a da je Vijeće obrazložilo zbog čega mu nije poklonilo vjeru. Dodala je da su izmišljeni navodi tužioca da se Ristanić hvalio zločinima.

Apelaciono vijeće će naknadno donijeti odluku o žalbi.

Share.

Portal Plural.ba zvanično je krenuo sa radom, simbolično 08.03.2022. godine, na Međunarodni dan žena i 22. godišnjicu od uspostavljanja Brčko distrikta Bosne i Hercegovine. Osnovao ga je brčanski novinar Adis Mujdanović, koji je u januaru 2024. godine formirao i Fondaciju za medije i aktivizam “Plural”.

Leave A Reply