Skupština Brčko distrikta BiH održala je 36. redovno zasjedanje na kojem je najveću pažnju poslanika izazvala informacija o isplaćenim nagradama zaposlenih u pravosudnim institucijama Distrikta.

Predsjednik Pravosudne komisije koji je ujedno i direktor Kancelarije za pravnu pomoć Safet Pizović, kazao je da je u 2022. godini iz Budžeta Distrikta izdvojeno 226.397,60 KM za nagrade službenika i namještenika u brčanskim pravosudnim institucijama.

Nakon niza pravdanja postupaka od strane predsjednika Pravosudne komisije, svi poslanici su podržali inicijativu da se redefiniše sistem nagrađivanja u pravosudnim institucijama od strane Pravosudne komisije s ciljem da se ukine dosadašnja praksa.

Siniša Milić: izjava za medije

Tokom diskusije preovladao je stav o potrebi da se Pravosudna komisija zamijeni odjeljenjem u Vladi Brčko distrikta koje bi se bavilo tim pitanjem. Prepreka za realizaciju ovog krupnog reformskog zahvata, u okviru reforme kompletne javne uprave, jeste Statut Distrikta koji predviđa postojanje Pravosudne komisije. Očigledno je da će nam u tom smislu trebati podrška većeg broja poslanika da bismo ciljano išli na izmjenu Statuta.

siniša milić, predsjednik skupštine brčko distrikta bih (snsd)

Regulisanje djelatnosti osiguranja

U drugom čitanju Skupština je usvojila Zakon o regulisanju djelatnosti osiguravajućih društava na području ove lokalne zajednice. Riječ je o propisu koji na određeni način upućuje na primjenu entitetskih propisa kada je u pitanju rad osiguravajućih društava, shodno njihovoj registraciji.

Ukoliko je osiguravajuće društvo registrovano u agenciji u Republici Srpskoj, onda se primjenjuje zakon iz Republike Srpske, ili federalni zakon ako je društvo registrovano u agenciji u Federaciji BiH.

Također, usvojeno je niz odluka o utvrđivanju javnih interesa za realizaciju nekoliko kapitalnih projekata, kao i odluke kojima su poslovni prostori u vlasništvu Distrikta dati na korištenje bez naknade za četiri brčanska udruženja pacijenata: „Život s celijakijom“, „Bubreg“, „Luj Braj“ i „Brčansko srce“.

Snimak cijele sjednice
Share.

Suada Mujdanović je novinarka-dopisnica Federalne televizije (2024-), zamjenica glavnog urednika portala Plural.ba, te potpredsjednica Fondacije za medije i aktivizam "Plural" Brčko distrikt BiH. Bivša urednica BDC televizije (2020-2023), gdje je počela novinarsku karijeru 2019. godine.

Leave A Reply