Javna zdravstvena ustanova „Zdravstveni centar Brčko“ dostavila je Odjeljenju za zdravstvo i ostale usluge Vlade Brčko distrikta BiH tehničke specifikacije sa definisanim zahtjevima za pokretanje postupka javne nabavke integrisanog zdravstvenog i poslovnog informacionog sistema.

Pokrenut je otvoreni postupak javne nabavke sa međunarodnom objavom, 22. februara 2023. godine. Procijenjena vrijednost iznosi 2.139.376,00 KM bez uračunatog PDV-a. Potrebna sredstva su izdvojena u kapitalnim budžetima 2021. godine i 2022. godine, u skladu sa usvojenim planom nabavke. Rok za izvršenje radova je 90 dana od dana formiranja narudžbenice u fazama izvođenja, objavilo je Vladino odjeljenje za zdravstvo.

Budući da ovakav postupak predstavlja sofisticaran, sveobuhvatan, složen proces koji uključuje izgradnju mreže, nabavku i instalaciju hardverske opreme te nabavku licenciranih softverskih rješenja, isporuka će se odvijati u fazama.

odjeljenje za zdravstvo

Potpuna informatizacija

Integrisani zdravstveni i poslovni informacioni sistem trebao bi osigurati potpunu informatizaciju brčanskog zdravstva.

Funkcionalan elektronski karton pacijenta, jednostavnu pretragu baze podataka koja će obuhvatiti i učiniti dostupnim na jednom mjestu svih dijagnoza, terapija, uputnica, termina u specijalističkim ordinacijama, nalaza i mišljenja, klinički put pacijenta, nalaze uvezanih dijagnostičkih aparata, automatsko popunjavanje podataka za ispis ili umnožavanje. Također, sistem će prikupljati podatke koji se odnose na faktore rizika po zdravlje pacijenta i vršiti komparaciju sa parametrima zdravstvenog stanja i spreme pacijenta.

Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije je 10. april 2023. godine, a za prijem ponuda dan poslije.

Share.

Leave A Reply