Prilog za FTV

U prošloj godini na području Bosne i Hercegovine pravosudne institucije bavile su se sa svega 14 slučajeva govora mržnje u online medijima, od čega je samo jedan završen osuđujućom presudom. Na prevenciji ovog savremenog društvenog problema za sada najveći angažman pokazuju predstavnici nevladinog sektora, koji rade na edukaciji i osnaživanju građana da prijavljuju govor mržnje u online medijima.

Društvo psihologa Brčko distrikta privodi kraju projekat čiji cilj je uspostavljanje dijaloga unutar lokalne zajednice između predstavnika medija te zakonodavne i izvršne vlasti, predstavnika tijela za kontrolu javnog informisanja, te prevencija govora mržnje putem edukacija svih kategorija društva sa akcentom na djecu i mlade.

Jedan od zaključaka koji smo donijeli jeste da treba dosta više i građani da se osnažuju da se prijavljuje govor mržnje. Jer imamo jako mali broj prijavljenih slučajeva.

Nataša Jovanović, PREDSJEDNICA DRUŠTVA PSIHOLOGA BRČKO DISTRIKTA BiH

Preventivno djelujemo tako što edukujemo mlade ljude o govoru mržnje, šta je to i da je ono kažnjivo ukoliko se dokaže sam počinilac. Potrebno je proglasiti internet javnim mjestom.

Harun Šabanović, CENTAR ZA OMLADINSKI RAZVOJ PRONI BRČKO

Potrebna bolja regulacija ove oblasti

Veliku ulogu u prevenciji govora mržnje u online medijima imaju i sami portali, koji bi trebali kontrolisati i uklanjati neprimjeren sadržaj na svojim platformama, ali to čini veoma mali broj njih. Još veći problem stvara i netransparentnost u radu velikog broja anonimnih portala.

Mislim da i javna osuda takvog jednog govora mržnje od svih društvenih subjekata može djelovati u jednog sredini jako povoljno, da pokaže da je ta sredina netolerantna na govor mržnje.

Zekerija Mujkanović, GLAVNI TUŽILAC U TUŽILAŠTVU BRČKO DISTRIKTA BiH

Stručnjaci smatraju da je potrebna bolja regulacija ove oblasti, između ostalog i kroz jedinstven zakon o sprečavanju govora mržnje u online medijima. U BiH zabrana govora mržnje u online medijima nije potpuno regulirana i usklađena sa međunarodnim standardima. U krivičnom zakonodavstvu inkriminirano je javno izazivanje nacionalne, rasne i vjerske mržnje, razdora i netrpeljivosti, za šta su propisane kazne od tri mjeseca do tri godine zatvora.

Share.

Adis Mujdanović je novinar-glavni urednik portala Plural.ba iz Brčkog (2022-) i saradnik istraživačkog portala InfoRadar.ba (2023-). Bivši dopisnik FTV (2021-2023) i glavni urednik portala Otisak.ba (2016-2021). Novinarsku karijeru počeo na BDC televiziji 2013. godine.

Leave A Reply