Odluka Skupštine Brčko distrikta iz jula 2022. godine, kojom su djeca rođena zbog rata po prvi put u Bosni i Hercegovini ostvarila zakonsko priznanje kao civilne žrtve rata, potaknula je i promjene na državnom i globalnom nivou, pa je tako BiH prva zemlja u svijetu koja je odgovorila na preporuke Ujedinjenih nacija usvojivši specijalni model zakona po preporuci predstavnice za seksualno zlostavljanje u sukobima.

Promjene koje su se desile na području Distrikta motivirale su Vladu Federacije BiH da usvoji Nacrt zakona o zaštiti civilnih žrtava rata, koji je također prepoznao djecu rođenu iz čina ratnog silovanja.

Ova odluka Brčko distrikta učinila je presedan, jer dosad djeca rođena zbog rata nisu uživala ljudska ni dječija prava, bila su nevidjljiva 25 godina nailazeći na društveno i političko odbacivanje.

Ajna Jusić, predsjednica Udruženja “Zaboravljena djeca rata”

Presedan i za regiju

Ovim potezom, djeci rođenoj zbog rata poslana je snažna poruka da nisu zaboravljena. Ovaj značajan iskorak, čija se vrijednost ogleda prvenstveno u simboličnom činu predstavlja presedan kako za BiH, tako i za regiju.

EU u saradnji sa partnerima iz međunarodne zajednice radi na donošenju pravde za preživjele, međutim pravda nije samo procesuiranje krivičnih predmeta, mora se učiniti više na podršci i pomaganju žrtvama rata.

Joeri Maas, predsjednik delegacije EU
Share.

Portal Plural.ba zvanično je krenuo sa radom, simbolično 08.03.2022. godine, na Međunarodni dan žena i 22. godišnjicu od uspostavljanja Brčko distrikta Bosne i Hercegovine. Osnovao ga je brčanski novinar Adis Mujdanović, koji je u januaru 2024. godine formirao i Fondaciju za medije i aktivizam “Plural”.

Leave A Reply