U okviru realizacije projekta „NE korupciji u zapošljavanju u javnom sektoru u Brčko distriktu BiH“ Udruženje građana “Demos” Brčko održalo je javnu tribinu na kojoj su predstavljeni rezultati anketiranja građana na temu korupcije u zapošljavanju. Prema rezultatima ankete najveći broj građana smatra da je korupcija najveći problem ove lokalne zajednice iz kojeg se, kako kažu, množe i drugi problemi. 

Od 1.005 anketiranih građana, čak 944 (93,9%) je odgovorilo da je prisutna korupcija u procesu zapošljavanja u javnom sektoru Brčko distrikta BiH, a 894 (89%) smatra da su komisije za zapošljavanje u javnom sektoru dio korumpirane mreže i ne biraju najbolje, nego najpodobnije kandidate. Od interesnih grupa koje utiču na proces zapošljavanja kroz koruptivne radnje, čak 831 (82,7%) anketiranih građana je odabralo političke organizacije, 540 (53,7%) rodbinske veze, 378 (37,6%) smatra da pojednici uzimaju novac da bi nekoga zaposlili… a samo 24 (2,4%) anketirana građanina smatra da niko ne utiče na proces zapošljavanja u javnom sektoru.

koordinator projekta Božidar Jović

Na pitanje da li je potrebno uvesti antikoruptivni pravni okvir u proces zapošljavanja u javni sektor i kandidate procjenjivati samo i jedino putem objektivnih kriterijuma, 885 (88,1%) anketiranih građana je odgovorilo potvrdno.

Također, predstavljena je i inicijativa koju će u narednom periodu Udruženje uputiti prema zakonodavnoj i izvršnoj vlasti Brčko distrikta BiH, u kojoj nude rješenje za borbu protiv korupcije u procesu zapošljavanja u javnom sektoru. 

Ovom inicijativom predlažemo potpuno objektiviziranje procesa zapošljavanja u kompletnom javnom sektoru Brčko distrikta BiH, a koje se ogleda u ukidanju usmenog dijela testiranja – intervjua. Kao mjerodavnih i objektivno provjerljivih, osim pisanog testa, propisivanje dodatnih kriterijuma koji se odnose na: prosječnu ocjenu ostvarenu tokom školovanja, radni staž u struci, vrijeme provedeno na evidenciji nezaposlenih lica,  status školske ustanove na kojoj je kandidat stekao obrazovanje, te porodični status kandidata. Takođe, inicijativa podstiče natalitetnu politiku na način da roditelji/staratelji djece do 26. godine dobijaju bodove na broj djece koju imaju.

asistent koordinatora projekta Damjan Dundžić

Iz Udruženja ističu da će usvajanje ove inicijative u ovom ili nekom drugom obliku koji će potpuno ukinuti usmenu procjenu kandidata i objektivizirati kriterijume prilikom zapošljavanja biti najveći iskorak u borbi protiv korupcije u procesu zapošljavanja u cijeloj BiH. 

Istraživački novinar i glavni urednik portala Plural.ba Adis Mujdanović kazao je da mediji imaju ključnu ulogu kada je riječ o borbi protiv korupcije u društvu, te naglasio da više novinara treba da se bavi istraživačkim novinarstvom.

Kroz svoj rad došao sam do informacija da je naš sistem skoro pa potpuno koruptivan. Toliko toga ima za uraditi i objaviti, da mislim da mediji treba više da se bave istraživačkim novinarstvom i objavljivanjem informacija, jer se time stvara pritisak javnosti i traži se od institucija da reaguju.

Učesnik tribine bila je i predstavnica Kancelarije za prevenciju korupcije i koordinaciju aktivnosti na suzbijanju korupcije Brčko distrikta BiH Belma Ristanić koja je prezentovala rad Kancelarije, te u razgovoru sa građanima pojasnila po kojim principima postupaju.

Projekat “NE korupciji u zapošljavanju u javnom sektoru u Brčko distriktu BiH” podržan je od Centra civilnih inicijativa, a finansiran od strane USAID-a. 

Share.

Suada Mujdanović je novinarka-dopisnica FTV iz Brčkog (2024-) i urednica portala Plural.ba (2022-). Bivša urednica BDC televizije (2020-2023), gdje je počela novinarsku karijeru 2019. godine.

Leave A Reply