Autorica: Dajana Đurić

Svjedoci smo da iz dana u dan u Brčko distriktu BiH možemo vidjeti ogroman broj pasa lutalica, mnogi kažu da predstavljaju sigurnosni problem posebno za djecu i starije osobe, da se isti psi mjesecima nalaze u istim naseljima i parkovima, da nadležni u JP ”Komunalno” ignorišu ovaj problem i ne bave se svojim poslom.

Mišljenja sam da većina ljubitelja pasa bi podržala prijedlog: čipovanje i sterilizaciju svih pasa lutalica, a građanima omogućite besplatnu sterilizaciju pasa u njihovom vlasništvu. Može se razmišljati i o financijskom nagrađivanju osoba koje udome jednog psa.

Jednako tako, u Distriktu postoji nekoliko organizacija koje brinu o napuštenim psima koji su na rubu egzistencije i dosta puta se dovedu u situaciju da nisu u mogućnosti da se brinu o napuštenim psima zbog nedostatka hrane, za takve osobe bi hitno trebali osigurati pomoć u hrani i opremi koja je potrebna kod udomljavanja pasa lutalica. Vjerujte dragi moji, u Brčko distriktu BiH ima osoba koji srcem i dušom brinu o napuštenim psima. Na žalost, nema političke volje da se bilo šta uradi za pse lutalice, zakonske regulative su samo mrtve riječi na papiru.

Svake godine Vlada Brčko distrikta BiH dodijeli grant JP ”Komunalno Brčko” od preko 200.000 KM za zbrinjavanje pasa lutalica što očito nema efekta te bi bilo potrebno utvrditi jesu li ova sredstva namjenski trošena i razmotriti alternativne mogućnosti o angažovanju udruženja koja se bave zaštitom životinja i ispunjavaju potrebne uslove.

Nadam se da će jednog dana biti uloženi napori da se napušteni psi zaštite kako dolikuje, da kad prođem kraj brčanskog azila ne vidim uginulog, žednog ili gladnog drugara. Nadam se da će građani, ali i politička volja dati doprinos humanijem postupanju prema životinjama, čast izuzetcima koji srce i dušu dadoše da šapice zaštite.

Share.

Portal Plural.ba zvanično je krenuo sa radom, simbolično 08.03.2022. godine, na Međunarodni dan žena i 22. godišnjicu od uspostavljanja Brčko distrikta Bosne i Hercegovine. Osnovao ga je brčanski novinar Adis Mujdanović, koji je u januaru 2024. godine formirao i Fondaciju za medije i aktivizam “Plural”.

Leave A Reply