JP Putevi Brčko potpisalo je ugovore sa svim izvođačima koji će do kraja marta 2023. godine obavljati usluge zimskog održavanja saobraćajnica i parkinga na području ove lokalne zajednice.

Za ove namjene planirana su sredstva u iznosu od 1.300.000 KM, što je za 300.000 maraka više u odnosu na prošlu godinu. Razlog – drastično povećanje cijena nafte i naftnih derivata.

Izvršene sve pripreme

Izvršene su sve pripreme i obilazak svih izvođača ovih usluga kako bi se utvrdilo da li posjeduju dovoljan broj kamiona, ljudstva i dovoljne količine posipnog materijala kako bi mogli odgovoriti potrebi da u slučaju intenzivnijih sniježnih padavina u pogon stave sve svoje resurse.

jasmin mešić, zamjenik direktora za održavanje putne mreže u jp putevi brčko

Zimsko održavanje u Brčko distriktu podrazumijeva čišćenje saobraćajnica u gradu i seoskim područjima, održavanje svih regionalnih, magistralnih puteva i obilaznice, te svih parking mjesta u gradu.

Share.

Leave A Reply