Menadžment Javnog preduzeća Komunalno Brčko spreman je izdvojiti 130.000 KM, bez PDV-a, za nabavku i ugradnju trafostanice (snage od 1000 kVA). Podsjetimo da su prije dvije godine kupili dvije mobilne trafostanice, vrijednosti od 390.777 KM sa PDV-om, piše portal PratimoTendere.

Nabavka trafostanice spomenuta je i u planu nabavki za ovu godinu, gdje navode da se radi o planu prihoda ovog Komunalnog preduzeća i da je procijenjena vrijednost 165.000 KM

Stručnjaci za javne nabavke upozoravaju na pomalo neuobičajenu situaciju u odnosu na ovu nabavku, a to je da se u tenderskoj dokumentaciji ne traže ekonomska i finansijska sposobnost. Smatraju i da je rok od 60 dana, za isporuku i ugradnju, jako kratak. 

Osim navedenog, uočavaju i to da se u tenderskoj dokumentaciji pod „tehničkom i profesionalnom sposobnošću“ navodi da ponuđači moraju imati iskustvo u realizaciji najmanje jednog ili više ugovora, ali istovremeno stoji i da kao dokaz trebaju ponuditi „dva ili više ugovora“. 

Kao ugovorni organ, JP Komunalno Brčko je u ovom dijelu kontradiktoran, a sagovornici za javne nabavke smatraju da je ovaj dio tenderske dokumentacije nezakonit jer dovodi do zabune ponuđača. Naime, jedno se traži kao uslov, a sasvim drugo kao dokaz. 

Potpuno ista situacija se dogodila i prilikom nabavke mobilnih trafostanica u vrijednosti od 390.777 KM, sa PDV-om tokom 2021. godine.

Po provedenom postupku nabavke opremu je tada isporučila firma Deling Tuzla

Iz Komunalnog preduzeća su u to vrijeme javnosti i supervizoru za Brčko predstavili da je nabavka mobilnih trafostanica neophodna zbog isporuke električne energije u slučaju vanrednog stanja, prvenstveno poplava. Međutim, poplave koje su se desile 2014. godine u Brčko distriktu BiH, ni u jednom trenutku nisu zahtijevale angažovanje ovakve opreme, jer u poplavljenim dijelovima se ne troši električna energija. Stručnjaci pojašnjavaju da je korištenje nabavljene opreme, u situacijama kada dođe do kvara, odnosno požara na trafostanicama nemoguće iz razloga što na istu nije moguće priključiti niski napon, tako da je lakše montirati novu stacionarnu trafostanicu na postojeće temelje nego mobilnu prepajati.

Menadžment Komunalnog preduzeća je ovu nabavku predstavio kao primjer uspješnog poslovanja i iz razloga što su planirali opremu iznajmljivati nekim investitorima. Međutim, stručnjaci navode da ni to nije realno jer se za te namjene lakše i jeftinije koristi izgradnja stacionarnog priključka, koji može biti trajan ako se izgradi u potrebnom kapacitetu i u skladu sa opštim uslovima za isporuku i snabdijevanje električnom energijom

„U ovom slučaju izvršena nabavka skupe opreme koja nema nikakvu upotrebnu vrijednost za poslovne procese RJ Elektrodistribucija, koja je glavna za finansiranje i održivost Komunalnog preduzeća a kojoj sa druge strane nedostaju osnovna sredstva rada za redovno održavanje i ugovorene poslove“, upozoravali su stručnjaci još ranije. 

Share.

Portal Plural.ba zvanično je krenuo sa radom, simbolično 08.03.2022. godine, na Međunarodni dan žena i 22. godišnjicu od uspostavljanja Brčko distrikta Bosne i Hercegovine. Osnovao ga je brčanski novinar Adis Mujdanović, koji je u januaru 2024. godine formirao i Fondaciju za medije i aktivizam “Plural”.

Leave A Reply