Skupština Brčko distrikta BiH usvojila je u prvom čitanju izmjene i dopune Krivičnog zakona. Ovim promjenama Zakon će biti usklađen s međunarodnim konvencijama, poput Istanbulske konvencije o prevenciji nasilja nad ženama i u porodici te Lanzarot konvencije o zaštiti djece od seksualnog zlostavljanja.

Izmjene i dopune Krivičnog zakona Brčko distrikta obuhvataju 42 člana u kojima su propisana nova krivična djela i nove odredbe, a već u postojećim odredbama pooštrene su kazne zatvora za silovanje, trgovinu djecom, iskorištavanje djece za prosjačenje i pornografske svrhe.

Pređašnji Zakon je predviđao samo lake i teške tjelesne povrede, sada imamo i krivično djelo sakaćenje polnih ženskih organa, gdje je recimo zaprijećena kazna zatvora od 6 mjeseci do 5 godina. Takođe postoje neki novi pojmovi kao što je proganjanje i mentalno zlostavljanje. Recimo za mentalno zlostavljanje je zaprijećena kazna novčana i do jedne godine zatvora, a ako se mentalno zlostavljaju djeca onda od godine do 5 godina zatvora.

Ljubiša Lukić, PREDSJEDAVAJUĆI ZAKONODAVNE KOMISIJE (SNSD)

Uspostavlja se i poseban registar osoba pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe, iskorištavanja djece. 

Pored novih krivičnih djela izmijenjene su i određene definicije. Sada po definiciji prema predloženim izmjenama i dopunama Krivičnog zakona dijete je lice koje nije navršilo 18 godina, dok je ranije Zakon propisivao, odnosno i sad je to važeći Zakon koji propisuje da je dijete lice koje nije navršilo 14 godina.

Dejan Nišić, POMOĆNIK SEKRETARA I GLASNOGOVORNIK PRAVOSUDNE KOMISIJE BD BiH

Stručnjaci iz ove oblasti naglašavaju da je ključno osigurati dosljednu primjenu Zakona i podršku pravosudnom sistemu da bi borba protiv svih oblika nasilja nad ženama i djecom bila efikasnija.

Činjenica da faktički za omogućavanje uživanja droge, opojne droge koja je zabranjena u svim varijantama djetetu i u slučaju seksualnog nasilja odnosno silovanja djeteta mi imamo istu kaznu. Da li smo se mi kao društvo suštinski opredijelili za zaštitu djece na način da te kazne ipak moraju biti mnogo više od onih koje su propisane trenutno, čak i izmjenama koje su usvojene, ili ćemo to ostaviti procjeni sudova i postupajućih sudija u svakom postupku.

Ana Kotur Erkić, PRAVNICA I AKTIVISTICA ZA LJUDSKA PRAVA

Prevencija nasilja nad ženama i u porodici ključna je za stvaranje sigurnijeg okruženja za sve, dok je zaštita djece od seksualnog zlostavljanja kontinuirani proces koji zahtijeva podizanje svijesti i pružanje podrške žrtvama. Ove promjene predstavljaju važan korak prema ostvarivanju pravde i sigurnosti za sve građane ove lokalne zajednice, zbog čega sudionici ovog priloga apeluju na sve skupštinske zastupnike da podrže usvajanje izmjena Zakona koje će se pred njima naći na nekoj od narednih sjednica.

Share.

Suada Mujdanović je novinarka-dopisnica Federalne televizije (2024-), zamjenica glavnog urednika portala Plural.ba, te potpredsjednica Fondacije za medije i aktivizam "Plural" Brčko distrikt BiH. Bivša urednica BDC televizije (2020-2023), gdje je počela novinarsku karijeru 2019. godine.

Leave A Reply