Foto: Dejan Rakita, arhiva

Novak Topić je lažni identitet prvog od tri prikrivena istražitelja Državne agencije za istrage i zaštitu BiH (SIPA) kojem je 18. jula 2021. rektor Nezavisnog univerziteta u Banjaluci (NUBL) Zoran Kalinić potpisao lažnu i kupljenu diplomu diplomiranog ekonomiste, otkriva portal InfoRadar.

Istražitelj pod kodnim nazivom Novak Topić je do ove diplome došao nakon samo tri mjeseca, na način da ju je platio. Njegov kolega istražitelj, izmišljenog imena „Dušan“, po naredbi Suda BiH, 4. marta 2021. je ostvario neposredni kontakt sa osumnjičenim i danas uhapšenim Dušanom Perićem na području Brčkog.

Diploma koju je u roku tri mjeseca dobio prikriveni istražitelj

Sve je prethodilo današnjoj velikoj akciji SIPA-e na nekoliko privatnih univerziteta u više gradova, kada je nakon trogodišnje opsežne istrage Tužilaštva BiH, uhapšeno oko desetak osoba. Za sada.

Inače, kako se navodi u sudskim spisima o kontaktu „Dušana“ i Dušana Perića, „tom prilikom osumnjičeni je prikrivenom istražiocu ponudio sticanje visokoškolskih i srednjoškolskih diploma na obrazovnim ustanovama sa područja BiH i Srbije bez ikakvog provođenja nastavnog procesa. Prikriveni istražilac kodnog imena ‘Dušan’, s ciljem sticanja akademskih diploma bez provođenja nastavnog procesa na području BiH, sa osumnjičenim Dušanom Perićem dogovorio je kupovinu dvije diplome te mu predao novac u iznosu od 1.600 eura.“

Uskoro je Dušan Perić kontaktirao prikrivenog istražitelja kodnog imena „Dušan“ i obavijestio ga da je izradio diplome za osobe Salku Smajića i Novaka Topića, inače prikrivene istražitelje SIPA-e. U zabilješci se detaljno opisuju okolnosti pod kojima su ostvareni kontakti sa osumnjičenim Dušanom Perićem.

Kada je dalje postupanje prikrivenog istražitelja ‘Dušan’ u pitanju, on je ostvario više neposrednih i telefonskih kontakta sa osumnjičenim Dušanom Perićem sa kojim je dogovorio kupovinu fakultetskih diploma koje će biti izdate od strane Evropskog univerziteta Brčko distriktNezavisnog univerziteta NUBL Banja Luka i Fakulteta informacionih tehnologija iz Univerziteta u Travnika i iste platio u traženom iznosu od 25.800 eura.

Faksimil dokumenta iz istrage

Nadalje, 13. jula 2021. prikriveni istražitelj kodnog imena „Sandi“ je na području Banjaluke ostvario neposedni kontakt sa osumnjičenim Dušanom Perićem od kojeg je preuzeo diplomu izdatu od strane NUBL-a, a na ime prikrivenog istražitelja Novaka Topića, kojom je ovaj stekao zvanje diplomirani ekonomista sa 240 ECTS bodova.

Prema prikupljenim informacijama i dokazima, utvrđeno je da su u okviru grupe za organizovani kriminal počinjena krivična djela tako što je prvoprijavljeni Dušan Perić s ostalim osumnjičenim u periodu od 2014. do danas organizovao kriminalnu grupu s ciljem pronalaska kandidata na području BiH, Hrvatske, Crne Gore i Srbije, te na temelju zajedničkog plana i dogovora s ostalim članovima grupe omogućio nezakonito izdavanje diploma o stečenim fakultetskim i srednjoškolskim zvanjima ili zanimanjima bez stvarnog provođenja nastavnog procesa, polaganja ispita i retroaktivnim zavođenjem u zvanične školske evidencije.

To su činili kroz mrežu saradnika – posrednika koja se sastojala od osoba koje su isključivo vršile potragu za potencijalnim kandidatima i od osoba koje imaju svojstvo odgovornih ili službenih u školskim ustanovama, tako što su koristeći poziciju omogućili kandidatima nezakonito sticanje diploma i drugih javnih dokumenata i isprava, koje se ogledalo u neprisustvovanju nastavnom procesu, retroaktivnom upisu u matične knjige ustanova, nepolaganju ispita i odbrane diplomskog rada.

Dakle, ovim djelovanjem je omogućeno kandidatima prijevremeno, odnosno nezakonito sticanje akademskih zvanja, a sebi i drugim članovima organizovane kriminalne grupe, saradnicima i visokoškolskim ustanovama sticanje protivpravne imovinske koristi u za sada neutvrđenom iznosu.

Detaljnije na portalu InfoRadar.

Share.

Portal Plural.ba zvanično je krenuo sa radom, simbolično 08.03.2022. godine, na Međunarodni dan žena i 22. godišnjicu od uspostavljanja Brčko distrikta Bosne i Hercegovine. Osnovao ga je brčanski novinar Adis Mujdanović, koji je u januaru 2024. godine formirao i Fondaciju za medije i aktivizam “Plural”.

Leave A Reply