U okviru projekta „NE korupciji u zapošljavanju u javnom sektoru u Brčko distriktu BiH“ podržanog od Centra civilnih inicijativa, finansiranog od strane USAID-a, UG „Demos“ Brčko distrikt BiH uputio je inicijativu prema zakonodavnoj i izvršnoj vlasti Brčko distrikta BiH kojom nudi rješenje za borbu protiv korupcije u procesu zapošljavanja u javnom sektoru. Anketa koju je UG „Demos“ Brčko distrikt BiH sproveo na 1005 anketiranih građana naše lokalne zajednice jasno i nedvosmisleno govori da je korupcija najveći problem zajednice iz kojeg se množe drugi problemi.

Podaci iz ankete kažu sljedeće:

  • 93,9% građana je odgovorilo da je prisutna korupcija u procesu zapošljavanja u javnom sektoru Brčko distrikta BiH;
  •  89% smatra da su komisije za zapošljavanje u javnom sektoru dio korumpirane mreže i ne biraju najbolje, nego najpodobnije kandidate.

Od interesnih grupa koje utiču na proces zapošljavanja kroz koruptivne radnje;

  • 82,7% smatra da političke organizacije imaju neposredan uticaj na proces zapošljavanja;
  • 88,1% anketiranih građana je odgovorilo da je potrebno uvesti antikoruptivni pravni okvir.

Upravo su ovo objektivni pokazatelji opredjeljenja građana prema našoj inicijativi i najsnažniji argument da je rješenje ovog problema naša inicijativa. Ona u svojoj formi i suštini nudi najkvalitetniji mogući antikoruptivni pravni okvir koji će u potpunosti izbaciti interesne grupe iz procesa zapošljavanja podobnih kadrova.

UG DEMOS BRČKO

Potpuno objektiviziranje procesa zapošljavanja u kompletnom „javnom sektoru“ Brčko distrikta BiH se ogleda u ukidanju usmenog dijela testiranja – intervjua, a kao mjerodavnih i objektivno provjerljivih, osim pisanog testa, propisivanje dodatnih kriterijuma koji se odnose na:

  • prosječnu ocjenu ostvarenu tokom školovanja;
  • status učenika/studenta generacije u osnovnoj školi, srednjoj školi i na fakultetu;
  • radni staž u struci;
  • vrijeme provedeno na evidenciji nezaposlenih lica;
  • porodični status kandidata i
  • status školske ustanove na kojoj je kandidat stekao obrazovanje (lica koja su u trenutku sticanja diplome završila neakreditovani fakultet nemaju pravo učešća na konkursu za posao u javnom sektoru).

Iz Demosa podsjećaju na činjenicu da postoji obaveza probnog rada svakog kandidata koji dobije posao u javnom sektoru, pa ukoliko se pokaže da se neko ko je izabran putem ovih kriterijuma ne snalazi na radnom mjestu, sa istim licem je moguće i prekinuti radni odnos uz obrazloženje. Ističu da njihova inicijativa prepoznaje kontinuitet truda, rada i zalaganja u cjelokupnom procesu školovanja, od osnovne škole, do visokoškolske ustanove koju pojedinac završi, te da će učenici i studenti generacije napokon dobiti zasluženu nagradu za svoj trud i rad u vidu bodova prilikom konkurisanja na radnu poziciju. Takođe, inicijativa podstiče natalitetnu politiku na način da roditelji/staratelji djece do 26. godine dobijaju bodove na broj djece koju imaju.

Usvajanjem ove inicijative u ovom ili nekom drugom obliku koji će potpuno ukinuti usmenu procjenu kandidata i objektivizirati kriterijume prilikom zapošljavanja će biti najveći iskorak u borbi protiv korupcije u procesu zapošljavanja u cijeloj BiH, zaključuju iz Demosa.

U narednom periodu obratićemo se svakom poslaniku lično sa zahtjevom da potpiše podršku inicijativi jer želimo da identifikujemo imenom i prezimenom one kojima trenutno stanje stvari odgovara; lokalni izbori su u oktobru sljedeće godine, MI biramo one koji će raditi u interesu cijele zajednice i običnog Čovjeka, a ne samo i isključivo interesnih grupa!

UG DEMOS BRČKO
Share.

Fondacija za medije i aktivizam "Plural" Brčko distrikt BiH.

Leave A Reply