Impressum

Impressum – osnovni podaci o portalu Plural.ba i pravne informacije o izdavaču: Fondacija za medije i aktivizam “Plural” Brčko distrikt BiH.

Portal Plural.ba zvanično je krenuo sa radom, simbolično 08.03.2022. godine, na Međunarodni dan žena i 22. godišnjicu od uspostavljanja Brčko distrikta Bosne i Hercegovine. Naziv portala Plural nastao je kao skraćenica od riječi pluralizam: koja u politici označava suživot različitih interesa i načina života u društvu, u filozofiji ontološku pluralnost entiteta ili opis načina, dok u teologiji predstavlja suživot različitih vjeroispovijesti.

  • Osnivač/glavni urednik: Adis Mujdanović
  • Zamjenica gl. urednika: Suada Mujdanović
  • Izdavač: Fondacija za medije i aktivizam “Plural” Brčko distrikt BiH
  • Upravni odbor: A. Mujdanović (osnivač/predsjednik), S. Mujdanović (potpredsjednica), Harun Šabanović, Selman Edi Kaloper i Esmir Pljasković
  • Datum registracije: 20.03.2024.
  • Adresa: Ul. Branislava Nušića 40, Brčko
  • E-mail adresa: pluralbih@gmail.com
  • Broj mobilnog telefona: +38761206077

Pratite nas na društvenim mrežama: