Sud Bosne i Hercegovine oslobodio je Hazima Fazlovića optužbi da je počinio ratni zločin nad ratnim zarobljenicima u mjestu Boderište kod Brčkog 1993. godine.

Sudsko vijeće je zaključilo da nije dokazana komandna odgovornost Fazlovića kao komandanta Trećeg bataljona 108. Motorizovane brigade Armije RBiH, ali da nije sporno da je u Boderištu 8. marta 1993. stradalo 11 pripadnika Vojske Republike Srpske, javlja BIRN BiH.

Međutim, za Vijeće je sporan način stradanja ovih lica te ko su bili eventualni izvršioci.

jasmina ćosić dedović, predsjedavajuća sudskog vijeća

Prema optužnici, Fazlović je propustio da kazni pripadnike Interventne jedinice Trećeg bataljona koji su bili poslani u Boderište za vrijeme borbenih dejstava.

Nejasno kako je došlo do optuženja

Iz dokaza proizilazi da su jedinice u Boderištu bile pretpočinjene 108. Brigadi Hrvatskog vijeća obrane, u čijoj zoni su bila borbena dejstva.

Navela je Ćosić Dedović, napomenuvši da je vještak Tužilaštva kazao da svu odgovornost snosi komandant kojem su jedinice pretpočinjene.

Nije jasno ni kako je došlo do optuženja Hazima Fazlovića.

jasmina ćosić dedović

Ona je navela da nije dokazano da je Fazlović bio na poprištu događaja, podsjetivši na iskaz svjedoka koji je optuženog locirao na širem području, četiri do pet kilometara od Boderišta.

Nijedan svjedok nije bio direktni očevidac zarobljavanja i zlostavljanja, pa samim tim ni da li su u tome učestvovali pripadnici Interventne jedinice, koja je u redovnim okolnostima bila podređena Fazloviću.

Razdvojen postupak

Postupak protiv Fazlovića je razdvojen 25. oktobra u odnosu na Admira Rizvanovića, Smajila Omerovića, Jasmina Huskanovića i Ramiza Pljakića, protiv kojih su optužbe istog dana odbijene.

Sud je ovu odluku donio nakon što je utvrdio da su Rizvanović, Omerović i Huskanović pravosnažno oslobođeni 1996. u postupku koji je protiv njih vođen u odsustvu. Optužba u odnosu na Pljakića odbijena je iz procesnih razloga.

Na prvostepenu presudu Fazloviću dozvoljena je žalba.

Share.

Fondacija za medije i aktivizam "Plural" Brčko distrikt BiH.

Leave A Reply