Predsjednik Osnovnog suda Brčko distrikta BiH Jadranko Grčević, na pitanje novinarke Plurala, komentarisao je na jučerašnjoj press konferenciji, sazvanoj povodom predstavljanja rezultata rada ove pravosudne institucije, postupak koji se vodi protiv njega pred Prvostepenom disciplinskom komisijom Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine [VSTV BiH].

Meni se stavlja na teret da stručni saradnici koji su radili rješenja o nasljeđivanju, nisu trebali da rade, te da su ona nezakonita. Ja moram da vam kažem da se i dan-danas radi tako, da postoje sudovi, u svim sudovima stručni saradnici rade onako kako se radi i na ostavinskom i izvršnom postupku.

Tri tačke tužbe

Prema disciplinskoj tužbi koju je Ured disciplinskog tužioca [UDT] podnio 29. decembra 2021. godine, Grčević se tereti za prekršaj “propuštanje da traži svoje izuzeće od postupanja po predmetima kada postoji sukob interesa”. On je bio član sudskog vijeća u predmetu u kojem je njegov branilac učestvovao kao stranka u postupku.

Tereti ga se i za uporno i neopravdano kršenje pravila postupka zato što u 18 predmeta zaostavštine zapisnici ne odgovaraju stvarnom stanju, pri čemu se u zapisnicima navodi prisustvo sudije, bez da je on prisustvovao i vodio ove predmete, piše BIRN BiH.

Prema trećoj tački tužbe, Grčević je presignirao predmet bez da je naveo razloge za presignaciju, čime je počinio nemar ili nepažnju u vršenju službenih dužnosti.

Prvi čovjek brčanskog Osnovnog suda smatra da nezakonitost u njegovom predmetu može da utvrdi samo Apelacioni sud. Pojasnio je svoj slučaj.

Obzirom da je ostalo dvoje kolega da presudi u tom predmetu, uvažavajući aktuelne situacije koje su se dešavale u Banjaluci i Sarajevu, okupljanja itd, procijenio sam da ne bi bilo dobro da taj kolega koji je konstatovan u toj nekoj službenoj zabilješki vodi tok glavnog pretresa. Zašto? Čisto iz razloga zato što je neko mogao izmanipulisati, doći do takvog podatka i u toku postupka izbaciti taj podatak što bi iziskivalo nesagledive posljedice, jedno nepovjerenje javnosti. Meni se najviše stavlja na teret to što u obrazloženju nisam naveo tu jednu povjerljivu informaciju kada sam rekao da se taj predmet izuzima.

Dvije decenije vladavine

Grčević je na poziciji predsjednika Osnovnog suda već duže od 20 godina [od 2001. godine] i za to vrijeme protiv njega je podneseno više od 50 disciplinskih prijava. Nakon što je novinarka Plurala navela tu činjenicu, najavio je svoje skoro povlačenje sa te funkcije.

Ja ću biti još možda dva, tri mjeseca tu. Da hoću da izbjegnem disciplinski postupak vjerovatno bih uzeo bolovanje kao što su neki uradili i ne bih se više tu pojavio. Podnio bih zahtjev za penziju i završio tu priču. Smatram da imam jednu obavezu da u ovakvoj situaciji ostanem, ne do kraja mandata, jer imam neke svoje porodične razloge i onda već razmišljam da se aktivno upustim u sređivanje dokumentacije, šta mi sve fali za penziju, mada sam ja već sad počeo pripreme.

Share.

Suada Mujdanović je novinarka-dopisnica FTV iz Brčkog (2024-) i urednica portala Plural.ba (2022-). Bivša urednica BDC televizije (2020-2023), gdje je počela novinarsku karijeru 2019. godine.

Leave A Reply