Udruženje građana “Demos” Brčko objavilo je konkurs iz JP Komunalno, i to ni manje ni više nego za poziciju direktora, te nelogičnosti koje ukazuju na moguće nezakonite radnje i korupciju pri zapošljavanju.

Naime, javni oglas je bio otvoren od 19.4. do 07.05.2019. a pozicija direktora je popunjena angažovanjem lica na dan 1.5., nekoliko dana prije isteka samog javnog poziva.

Pored toga što se nameće jedino zdravorazumsko pitanje: “Kako je moguće da je osoba angažovana prije završetka poziva otvorenog za popunjavanje te pozicije, ovdje se vidi još jedno vrijeđanje logike, a to je da je LICE ANGAŽOVANO NA NERADNI DAN, i to PRVI MAJ, bar prema informacijama koje stoje u Registru zaposlenih lica.

U javnom pozivu se kao minimalan uslov navodi i minimalno 5 godina radnog iskustva u struci, a po Registru se vidi da je osoba zvanje stekla 25.07.2016., dakle ima nepune tri godine iskustva, zaključuju iz Demosa.

Share.

Portal Plural.ba zvanično je krenuo sa radom, simbolično 08.03.2022. godine, na Međunarodni dan žena i 22. godišnjicu od uspostavljanja Brčko distrikta Bosne i Hercegovine. Osnovao ga je brčanski novinar Adis Mujdanović, koji je u januaru 2024. godine formirao i Fondaciju za medije i aktivizam “Plural”.

Leave A Reply