Udruženje građana “Demos” Brčko objavilo je konkurs iz JP Komunalno, i to ni manje ni više nego za poziciju direktora, te nelogičnosti koje ukazuju na moguće nezakonite radnje i korupciju pri zapošljavanju.

Naime, javni oglas je bio otvoren od 19.4. do 07.05.2019. a pozicija direktora je popunjena angažovanjem lica na dan 1.5., nekoliko dana prije isteka samog javnog poziva.

Pored toga što se nameće jedino zdravorazumsko pitanje: “Kako je moguće da je osoba angažovana prije završetka poziva otvorenog za popunjavanje te pozicije, ovdje se vidi još jedno vrijeđanje logike, a to je da je LICE ANGAŽOVANO NA NERADNI DAN, i to PRVI MAJ, bar prema informacijama koje stoje u Registru zaposlenih lica.

U javnom pozivu se kao minimalan uslov navodi i minimalno 5 godina radnog iskustva u struci, a po Registru se vidi da je osoba zvanje stekla 25.07.2016., dakle ima nepune tri godine iskustva, zaključuju iz Demosa.

Share.

Leave A Reply