Browsing: Kolumne

Savremeno društvo prati aktuelne trendove. U skladu s time možemo govoriti o digitalizaciji, što je zapravo pretvaranje, ili malo ‘modernije’ rečeno, konvertovanje analognih sadržaja u digitalne. Upravo to je bila tematika pete večeri ovogodišnjeg pratećeg programa Internacionalnih teatarskih susreta Brčko distrikta BiH.

Došavši u doba kada se ne mogu tek tako zatvoriti vrata govora, čovjek je dobio prostor i mogućnost da se u potpunosti slobodno i javno izjašnjava povodom svega, bilo da je komentar na neku pojavu, konstatacija koja mu je naumpala dok je razgovarao sa komšijom preko ograde ili sa kolegama na piću, tj. slaganje ili neslaganje sa nekim „dešavanjem“ u društvu.

Je li za sve kriva Federacija BiH, Republika Srpska, ili možda Brčko distrikt BiH. Ili je to ipak djelo onog „najobičnijeg“ čovjeka, koji sam sebe tako tretira, smatrajući da ga niko ne želi slušati, a pritom nikad nije ni otvorio usta.