Tender za nabavku ‘izrada glavnog projekta informacionog sistema Direkcija za finansije Vlade Brčko distrikta BiH rizičan je jer nabavka kasni tri mjeseca a uslovi, kvalifikacije i tehničke specifikacije u tenderskoj dokumentaciji ukazuju na to da postoji mogućnost diskriminacije ponuđača, piše portal PratimoTendere.

Krajem aprila Vlada Brčko distrikta BiH raspisala je tender za nabavku usluga izrade glavnog projekta informacionog sistema Direkcije za finansije. Vrijednost ugovora 73.570 KM bez PDV-a. Prema analizi portala PratimoTendere ova nabavka rizična iz više razloga.

Postupak javne nabavke ne provodi se u vremenskom periodu u kome je planirano planskim dokumentima. Planom javnih nabavki za 2023. godinu Brčko distrikta BiH nabavka izrade glavnog projekta za informacioni sistem Direkcije za finansije Brčko distrikta planirana je u januaru ove godine. Bez obzira na planske dokumente nabavka je raspisana tri mjeseca kasnije.

Prema analizi portala PratimoTendere ova nabavka je rizična i zbog uslova kvalifikacije i tehničke specifikacije u tenderskoj dokumentaciji koja ukazuju na to da postoji mogućnost diskriminacije ponuđača.

Detalji nabavke

Da ponuđač zapošljava ili ima na raspolaganju najmanje 3 člana tehničkog osoblja za realizaciju predmetnih usluga, koji posjeduju dole navedene stručne kvalifikacije: Vođa tima za ordinaciju projekta – odgovoran za realizaciju svih aktivnosti između članova tima i komunikaciju sa ugovornim organom, 1 izvršilac – najmanje 10 godina profesionalnog radnog iskustva, stečeno znanje iz oblasti upravljanja projektima – PMP ili ekvivalent međunarodno priznat certifikat za upravljanje projektima.

Navedeno je, između ostalog, u tenderskoj dokumentaciji. Osim toga, za stručnjake iz oblasti javnih finansija tražena su najmanje dva izvršioca sa “najmanje 10 godina radnog iskustva” te učešće u najmanje jednom projektu iz oblasti upravljanja.

Planom javnih nabavki Brčko distrikta BiH za potrebe Direkcije za finansije ove godine planirana je i nabavka integralnog informacionog sistema i softverskih paketa Poreska vrijedna više od 1,2 miliona maraka.

Leave A Reply