Prilog za FTV

Skupština Brčko distrikta BiH usvojila je Nacrt zakona o socijalnom stanovanju u prvom čitanju. Riječ je o novoj zakonskoj regulativi koja bi trebala otkloniti nedostatke i urediti ovu oblast. Također, cilj je i usklađivanje sa entitetskim propisima.

Sistem socijalnog stanovanja na području Brčko distrikta do sada je bio regulisan odlukama lokalne Vlade. Izgrađene su četiri zgrade sa ukupno 44 stana, od čega dvije donatorskim sredstvima.

Na javni poziv koji bude raspisan nakon usvajanja ovog Zakona moći će da apliciraju osobe koje imaju mala odnosno veoma mala primanja i ne mogu na tržištu da obezbijede svoje stanovanje.

Vedad Zeherović, ZAMJENIK ŠEFA ODJELA ZA STAMBENA PITANJA (SDA)

Dodjela tih stanova će biti daleko transparentnija i faktički svaki aplikant će moći vidjeti gdje se nalazi prilikom samog apliciranja za takve stanove.

Senad Osmanović, ZASTUPNIK SDA U SKUPŠTINI BRČKO DISTRIKTA BiH

Nekoliko primjedbi

Korištenje stanova nije besplatno, a trenutno zakupnina košta jednu marku po metru kvadratnom. Nakon konačnog usvajanja Zakona, Vlada će donijeti novu odluku o cijeni. Tokom skupštinske diskusije iznesene su i određene primjedbe.

Za mene nije logično da neko ko nije državljanin BiH može koristiti takvu neku beneficiju. To je jedna od primjedbi. Možda za to i ima neko obrazloženje, ali nisam ga dobio na današnjoj Skupštini.

Borislav Đulabić, ZASTUPNIK HDZBiH U SKUPŠTINI BRČKO DISTRIKTA

Naglašava da je bitno da prilikom izrade kriterija za dodjelu stanova ne dođe do favoriziranja na osnovu zanimanja aplikanata, te da je potrebno otkloniti nejasnoće u određenim formulacijama i javno objaviti registar stanova. Nacrt zakona o socijalnom stanovanju u drugom čitanju trebao bi se naći pred zastupnicima u Skupštini za 14 dana.

Share.

Adis Mujdanović je novinar-glavni urednik portala Plural.ba iz Brčkog (2022-) i saradnik istraživačkog portala InfoRadar.ba (2023-). Bivši dopisnik FTV (2021-2023) i glavni urednik portala Otisak.ba (2016-2021). Novinarsku karijeru počeo na BDC televiziji 2013. godine.

Leave A Reply