Seksualno uznemiravanje je drugi najzastupljeniji oblik nasilja nad ženama u Bosni i Hercegovini, ali zabrinjavajuće analize govore da ga svega malo više od 2% žena prijavi. Cilj radionice koja se održava u Brčkom je otvoriti dijalog sa relevantnim predstavnicima javnih institucija i civilnog sektora o postojećim mjerama, te uspostavljanju i promovisanju novih mehanizama zaštite u ovoj oblasti uz podršku komisija za ravnopravnost polova i zaštitu ljudskih prava Skupštine Brčko distrikta BiH.

Aktivnost se sprovodi u sklopu kampanje “16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja” koja se obilježava svake godine u periodu od 25. novembra do 10. decembra.

Možemo promijeniti krivične zakone koji ne tretiraju ovu vrstu nasilja. Prema Zakonu o ravnopravnosti polova BiH, seksualno uznemiravanje se smatra krivičnim djelom. Nažalost, ostali zakoni nisu usklađeni s tim standardima Zakona o ravnopravnosti polova, a naravno i standardima koje nalaže Istanbulska konvencija.

Lejla Mamut, SEKCIJA ZA PITANJA RAVNOPRAVNOSTI POLOVA I MLADE, OSCE BiH

Ono što je nama za cilj da institucije Brčko distrikta kao i na državnom nivou uspostave bolje mehanizme vezano za prijavu samog seksualnog uznemiravanja. Takođe da prilagode onim osoba koje su u nepovoljnom položaju kao što su žene s invaliditetom ili recimo osobe koje su pripadnice nacionalnih manjina da te usluge i mehanizmi budu dostupni svima.

Milijana Simić, PREDSJEDAVAJUĆA KOMISIJA ZA ZAŠTITU LJUDSKIH PRAVA SKUPŠTINE BDBiH
Share.

Samir Tukulj je asistent urednika portala Plural.ba (2022-), snimatelj i montažer Federalne televizije, gdje je počeo svoju medijsku karijeru 2009. godine. Ogromno iskustvo i informisanost kroz konstantno praćenje dešavanja u zemlji, regiji i svijetu.

Leave A Reply