U okviru projekta podržanog od strane CCI-a, a finansiranog sredstvima USAID-a, Udruženje građana “Demos” Brčko distrikt BiH od januara 2023. realizuje projekat “NE korupciji u zapošljavanju u javnom sektoru” sa namjerom da zakonodavna i izvršna vlast usvoje antikoruptivne pravne akte koji će spriječiti uticaj interesnih grupa na proces zapošljavanja.

Usvajanjem inicijative komisije za zapošljavanje neće imati moć uticaja na izbor kandidata, nego će imati samo formalnu ulogu konstatovanja najboljeg kandidata na osnovu objektivnih indikatora.

U okviru projektnih aktivnosti planirane su ulične akcije, performans, javna tribina, sastanci sa predstavnicima vlasti u Brčkom, Kancelarije za prevenciju korupcije i supervizorom, anketiranje građana, upućivanje inicijative za usvajanje antikoruptivnih zakona i pravilnika u cjelokupni javni sektor. Trajanje projekta je 9 mjeseci.

Običnom čovjeku treba vratiti dostojanstvo, čast i ponos koje su mu uzele političke i interesne elite. Javna je tajna da je proces zapošljavanja u Brčko distriku BiH strogo kontrolisan od strane interesnih grupa i da je nemoguće dobiti posao u javnom sektoru ukoliko niste “nečiji”. Interesne grupe su političke organizacije, biznis elite, direktori i upravni odbori koji preko svojih poluga, najčešće komisija za zapošljavanje, odlučuju o kandidatu koji će biti izabran. Toliko je proces zapošljavanja u javnom sektoru obesmišljen da se ne možete zaposliti ni kao portir ili čistačica ukoliko neko ne lobira za vas. Ovo što sam sada rekao znaju svi, ali ljudi u Brčkom glasno ćute. I iseljavaju se, tražeći sreću u tuđini, dok naša prelijepa brda, polja i livade ostaju prazne.

Božidar Jović, koordinator projekta

Iz UG “Demos” su skrenuli pažnju na činjenicu da u javnom sektoru ne postoji kvalitetna sistematizacija radnih mijesta koja uključuje zvanja koja mogu stručno obavljati posao.

Napominju da se gubi smisao usmjerenog studiranja ako se kao uslov za neko radno mjesto u konkursu navede “diploma VSS društvenog smijera” i da je takva odrednica dokaz korupcije.

U javnom sektoru Brčko distrikta BiH postoji nebulozno definisanje raznih konkursa za prijem radnika u kojima se kao uslov traži diploma sa društvenog ili diploma sa tehničkog smjera. Kao ilustraciju, navešću slučaj učiteljice koja radi u Direkciji za finansije, učitelja koji radi kao stručni saradnik za naplatu u JP “Putevi”, profesora fizičkog vaspitanja koji radi kao sekretar u školi, diplomirani ekonomista koja radi u Pedagoškoj instituciji kao stručni saradnik za NPP i razvoj škola. Možete li naći poveznicu između ovih profesija i radnih pozicija na kojima pomenuti rade?! Ovakve javne politike se moraju hitno mijenjati jer dovode do trajne degradacije sistema.

UG “Demos” smatra da najveću odgovornost za postojeće stanje nose institucije sudskog nivoa vlasti koje imaju i formalnu i moralnu obavezu da problem korupcije prilikom zapošljavanja u javni sektor postave kao prioritet i konstantno istražuju sumnjive radnje na koje ukazuju nezavisni novinari, nevladine organizacije i građani.

Ističu da se u istrage treba uključiti i SIPA koja ima infrastrukturu i alate kojima će prikupiti dokaze za procesuiranje koruptivnih političara i državnih službenika.

Takođe, Kancelarija za prevenciju korupcije, koja je formirana u oktobru 2021, do sada u javnosti nije prepoznata kao produktivna i građani ne prepoznaju njen značaj. Aktivnost Kancelarije je od velikog značaja za rješavanje ovog problema i iz organizacije očekuju njihov mnogo ozbiljniji angažman u narednom periodu.

Problem korupcije se mora rješavati sistemski, od donošenja antikoruptivnih zakona i pravilnika, do ozbiljnih istraga nadležnih organa i procesuiranje onih koji su uključeni u koruptivne radnje. Rezulati borbe protiv korupcije moraju biti mjerljivi i prepoznati od strane javnosti. Od prazne priče građani nemaju ništa, potrebna je konkretna akcija pravosuđa, Policije, civilnog sektora i izvršne i zakonodavne vlasti.

Damjan Dundžić, asistent koordinatora projekta

Udruženje poziva građane da prijave i dokumentuju korupciju na e-poštu info@demosbd.org te da redovno prate fejsbuk, instagram i internet stranicu Udruženja. Podrška građana je najvažnija, jer promjene moraju doći iz naroda.

Share.

Portal Plural.ba zvanično je krenuo sa radom, simbolično 08.03.2022. godine, na Međunarodni dan žena i 22. godišnjicu od uspostavljanja Brčko distrikta Bosne i Hercegovine. Osnovao ga je brčanski novinar Adis Mujdanović, koji je u januaru 2024. godine formirao i Fondaciju za medije i aktivizam “Plural”.

Leave A Reply