Klub ljubitelja prirode“ Brčko od početka maja radi na implementaciji projekta „Odgovornim upravljanjem otpadom do zdravije i čistije životne sredine“ podržanog od strane Centra za promociju civilnog društva te finansiranog od strane Švedske kroz projekat “Misli o prirodi!”.

Projekat je osmišljen da kroz niz aktivnosti, prije svega anketiranja, uličnih akcija, javnih tribina i predavanja za djecu, zainteresuje što veći broj građana/ki Brčko distrikta za proces sortiranja otpada pri odlaganju, te da im približi trenutno stanje u oblasti upravljanja otpadom, sa svim rizicima koje ono nosi. Pored navedenog planirani su sastanci sa predstavnicima/cama relevantnih institucija, izvršne i zakonodavne vlasti te privrednicima Brčko distrikta, a sve u cilju kreiranja atmosfere koja će dovesti do promjene u oblasti upravljanja otpadom. Uporedo sa pobrojanim aktivnostima, angažovani stručnjaci/kinje iz oblasti upravljanja otpadom, ekologije, ekonomije i prava, kao dio Stručnog tima, intenzivno će raditi na traganju za prihvatljivim mjerama podsticaja za pravna i fizička lica koja bi odlučila da se uključe u proces sortiranja otpada pri odlaganju. Završetak dokumenta planiran je u prvih šest mjeseci implementacije projekta, te će u periodu nakon donošenja biti osnov zagovaranja za pokretanje prakse sortiranja otpada pri odlaganju.

Implementacijom projektnih aktivnosti želimo, prije svega, da podignemo nivo svijesti javnosti, privrednika i institucija o benefitima razvrstavanja otpada i same reciklaže te ponovne upotrebe odbačenih stvari, edukujemo djecu i omladinu o vrstama otpada te mogućnostima i načinima smanjenja količina otpada, stvorimo pretpostavke za aktivnije učešće građana/ki u razvrstavanju otpada te da na kraju, najvažnije, iniciramo mjere i načine podsticanja pravnih lica i domaćinstava koja odluče da zakorače u proces sortiranja otpada pri odlaganju, a sve u cilju podizanja nivoa zaštite životne sredine.

Tokom implementacije projekta, zainteresovanim grupama građana/ki obezbijediće ukupno 10 kontejnera za sortiranje otpada, 15 kompostera, te će u saradnji sa školama u Brčko distriktu, sprovesti edukacije sa djecom školskog uzrasta, te obezbijediti ukupno 20 kanti za sortiranje otpada. Uporedo sa postavljanjem kanti, kontejnera i kompostera, radiće na postizanju dogovora oko održavanja i gazdovanja, kako bi se u svakom momentu znala prava i odgovornosti svih u lancu.

Od svih aktivnosti apostrofirali bismo one koje su usmjerene na rad sa najmlađima, jer smatramo da su oni najpogodnija kategorija za usvajanje pozitivnih obrazaca ponašanja. Planirano je organizovanje predstave za djecu u Omladinskom centru, dva performansa reciklaže plastičnih flaša, 4 predavanja za djecu školskog uzrasta praćena sadnjom kontejnerskih sadnica, te ovim putem pozivamo sve roditelje da nam se sa djecom priključe.

Ideja pokretanja procesa sortiranja otpada pri odlaganju sadržana je i u dokumentima Brčko distrikta, kao što je Strategija razvoja Brčko distrikta BiH, što govori u prilog tome da je odgovorniji odnos prema otpadu u Brčko distriktu neminovnost koja će, prije ili kasnije, zaživjeti i u našem gradu. Na nama je da taj proces ubrzamo i budemo grudva koja je pokrenula lavinu, lavinu pozitivnih promjena u smjeru odgovornijeg odnosa prema životnoj sredini kroz odgovoran odnos prema otpadu koji svakodnevno odbacujemo, navedeno je u saopštenju Kluba ljubitelja prirode Brčko.

Share.

Portal Plural.ba zvanično je krenuo sa radom, simbolično 08.03.2022. godine, na Međunarodni dan žena i 22. godišnjicu od uspostavljanja Brčko distrikta Bosne i Hercegovine. Osnovao ga je brčanski novinar Adis Mujdanović, koji je u januaru 2024. godine formirao i Fondaciju za medije i aktivizam “Plural”.

Leave A Reply