Na današnjem nastavku 44. redovne sjednice Skupština Brčko distrikta BiH je u okviru izmjene Zakona o zdravstvenoj zaštiti, dala jednoglasnu podršku inicijativi da se oboljelima od malignih oboljenja isplaćuje puna plata dok su na bolovanju.

Ova inicijativa je jako pozitivna i potakla je mnogo drugih inicijativa. Nadam se da ćemo uspjeti oboljele od drugih oboljenja uvrstiti u izmjene nacrta zakona, koji će pripremiti Vlada a koje smo zaključkom zadužili da to urade u roku od 90 dana.

ABDULAH ILJAZOVIĆ, ZASTUPNIK sbih U SKUPŠTINI BRČKO DISTRIKTA

Kroz ove izmjene Zakona osobama oboljelim od malignih oboljenja koja se nalaze na evidenciji Zavoda za zapošljavanje neka vrsta novčane pomoći nije se mogla osigurati.

Što se tiče nezaposlenih, oni sva ta prava već imaju. Ko god je na birou ima pravo za liječenje. Mi ćemo gledati da našom sljedećom inicijativom omogućimo i njima neku vrstu naknade, da li kroz tuđu njegu i pomoć. Nadam se da ćemo uspjeti u tome.

ABDULAH ILJAZOVIĆ, ZASTUPNIK sbih U SKUPŠTINI BRČKO DISTRIKTA

Zastupnici su jednoglasno podržali i inicijativu za izradu strategije za borbu protiv ambrozije.

Nadam se da će se ova podrška pretočiti u djelo, da ćemo prvo formirati radnu grupu, zatim strategiju i pronaći rješenja za borbu protiv toga jer mi smo u centru žarišta polena.

ABDULAH ILJAZOVIĆ, ZASTUPNIK sbih U SKUPŠTINI BRČKO DISTRIKTA

Također, Skupština je razmatrala i Informaciju o raspodjeli stanova boračkim kategorijama – pripadnicima HVO-a i Armije RBiH. Tokom rasprave rečeno je da su na Javni poziv za dodjelu stanova aplicirala 34 aplikanta, međutim niko od njih nije ispunjavao uslove. Iako je zgrada završena prije četiri godine, mnogi se pitaju zašto još uvijek nije u funkciji.

Za mene je nelogično da ljudi u administraciji Vlade Brčko distrikta nisu mogli prilagoditi ili napraviti Javni poziv onako kako treba, kako ne bi došla u pitanje dodjela stanova boračkoj kategoriji.

alija denjagić, zastupnik u skupštini brčko distrikta bih

Inicijativa predlagača je da se u roku od 30 dana raspiše novi Javni poziv te da pitanje stambene zgrade namijenjene boračkim kategorijama bude konačno riješeno.

Share.

Suada Mujdanović je novinarka-dopisnica FTV iz Brčkog (2024-) i urednica portala Plural.ba (2022-). Bivša urednica BDC televizije (2020-2023), gdje je počela novinarsku karijeru 2019. godine.

Leave A Reply