Prilog BDC TV

Na osnovu podnesene inicijative od strane osiguranog lica, u narednom periodu na području Brčko distrikta sa radom će započeti vanredni stručni nadzor nad odjeljenjima Ginekologije i Hirurgije – odsjek Ortopedija, što propisuje Zakon o zdravstvenoj zaštiti. Iz Odjeljenja za zdravstvo i ostale usluge Vlade Distrikta ističu da je razlog za pokretanje ove inicijative to što su osigurana lica odnosno građani do sada bili nezadovoljni pruženim uslugama vezanim za operativne ili sam proces liječenja, kao i poslijeoperativni ili sam završetak liječenja.

Procedura?

Odjeljenje za zdravstvo i ostale usluge na čelu sa šefom u narednom periodu ima obavezu da odluči o samom zahtjevu, zatim da imenuje stručnu komisiju koja treba da uradi opis samog nadzora te da izvijesti Odjeljenje o učinjenim eventualnim propisima i mjerama koje bi trebale da se urade u nekoj od zdravstvenih ustanova ili privatnih praksi.

Share.

Suada Mujdanović je novinarka-dopisnica Federalne televizije (2024-), zamjenica glavnog urednika portala Plural.ba, te potpredsjednica Fondacije za medije i aktivizam "Plural" Brčko distrikt BiH. Bivša urednica BDC televizije (2020-2023), gdje je počela novinarsku karijeru 2019. godine.

Leave A Reply