Građanima Brčko distrikta BiH od danas je omogućen javni uvid u nacrte prostorno-planske dokumentacije: izmjene i dopune Prostornog plana 2007-2017, Regulacioni plan Ficibajer i Urbanistički projekat Ciglane.

Izlaganje će trajati do 19.12.2022. godine, u holu brčanskog Doma kulture od 8:30 do 14:30 sati, svakim radnim danom.

Javne rasprave u decembru

Javne rasprave su zakazane za 05.12. također u Domu kulture Brčko (o Regulacionom planu Ficibajer u 10:00, o Urbanističkom projektu Ciglane u 13:00) i 07.12. u 10:00 sati o izmjenama i dopunama Prostornog plana.

Svi zainteresovani mogu ostvariti uvid u predložene nacrte planova, izjasniti se o nacrtima planova i dati pismene primjedbe, a za sve dodatne informacije mogu se obratiti Odjeljenju za prostorno planiranje i imovinsko pravne poslove na telefon: 049/240-695, svakim radnim danom od 7:30 do 15.30 sati ili putem elektronske pošte na e-adrese: aida.aksamic@bdcentral.net i aleksandra.popovic@bdcentral.net

VLADA BRČKO DISTRIKTA BiH
Share.

Portal Plural.ba zvanično je krenuo sa radom, simbolično 08.03.2022. godine, na Međunarodni dan žena i 22. godišnjicu od uspostavljanja Brčko distrikta Bosne i Hercegovine. Osnovao ga je brčanski novinar Adis Mujdanović, koji je u januaru 2024. godine formirao i Fondaciju za medije i aktivizam “Plural”.

Leave A Reply