Izmjene i dopune Prostornog plana Brčko distrikta Bosne i Hercegovine 2007-2017, koji je od danas u brčanskom Domu kulture izložen na javni uvid svim zainteresovanim građanima, predviđaju trase autocesta kroz teritoriju ove lokalne zajednice.

Nakon što je Zavod za planiranje, projektovanje i razvoj Distrikta, kroz sačinjenu multikriterijsku analizu predložio najbolje rangirane trase, uslijedio je period usaglašavanja sa nadležnim državnim i entitetskim ministarstvima i javnim preduzećima, jer se radi o zajedničkom projektu značajnom za cijelu Bosnu i Hercegovinu.

Prvi neophodan korak

Ovo je prvi neophodan korak u pripremama za izgradnju autocesta kroz Brčko distrikt BiH, u koji trebamo svi biti uključeni jer se radi o trenutno najvažnijem projektu za našu zajednicu.

Napisao je na svojoj zvaničnoj facebook stranici gradonačelnik Esed Kadrić (SDA), koji je pozvao građane, posebno one kroz čija mjesta stanovanja i imovinu su predviđene dionice autoceste, da se upoznaju sa predloženim rješenjima i eventualno upute primjedbe i sugestije.

Share.

Portal Plural.ba zvanično je krenuo sa radom, simbolično 08.03.2022. godine, na Međunarodni dan žena i 22. godišnjicu od uspostavljanja Brčko distrikta Bosne i Hercegovine. Osnovao ga je brčanski novinar Adis Mujdanović, koji je u januaru 2024. godine formirao i Fondaciju za medije i aktivizam “Plural”.

Leave A Reply